Now showing items 184-203 of 213

 • Ukládání důvěrných informací pro Windows Mobile 

  Štorek, Vojtěch
  Důvěrné informace jako hesla, kryptografické klíče, certifikáty apod. využíváme neustále a na různých místech. Mobilní telefon může dobře posloužit jako úložiště takových údajů, je však nutno dbát na zabezpečení dat. Cílem ...
 • Umělá inteligence ve hře Bang! 

  Kolář, Vít
  Cílem této diplomové práce je vytvoření umělé inteligence do karetní hry Bang!. Obsahem této práce je kompletní popis hry Bang!, její pravidla, strategické principy používané při hraní a rozbor hry pohledu UI. Dále práce ...
 • Univerzální řídicí jednotka solárních kolektorů 

  Tříska, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzální řídicí jednotky, která je primárně navržena pro řízení solárních kolektorů. Popisuje jednotlivé etapy návrhu. Nejdříve je představen systém se solárními kolektory. ...
 • Určení směru pohledu 

  Caha, Miloš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmus, který by umožňoval určení směru pohledu respektive pohybu hlavy. Přesněji jde o systém, který ve videu vyhledává obličej a následně v něm detekuje body, jež jsou ...
 • USB host s mikrokontroléry PIC 

  Kučera, Pavel
  Předmětem diplomové práce je implementace USB hostitele v mikrokontroléru PIC. Práce obsahuje popis vývoje způsobu připojování zařízení k počítači se zaměřením na detailní popis sběrnice USB. Jsou popsány způsoby řešení ...
 • Úložiště Gentoo Portage jako souborový systém založený na relační databázi 

  Štulpa, Adam
  Práce ze zabývá implementací programu, který pomocí knihovny FUSE dokáže zpřístupnit data v relační databázi jako klasické úložiště Gentoo Portage. Čtenář je nejdříve seznámen se samotnou knihovnou FUSE. Po analýze struktury ...
 • Úprava programů v Javascriptu pomocí překladače 

  Kuna, Matej
  V této práci se zabývám popisem základních technik obfuskce a redukce velikosti zdrojových kódů programovacích jazyků. Prioritně je práce zaměřena na skriptovací jazyk JavaScript a obsahuje rozbor volně dostupných obfuskačných ...
 • Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi 

  Procházka, Boris
  Tato diplomová práce se zaměřuje na bezpečnost linuxového jádra z pohledu útočníka. Mapuje metody a techniky skrývání výpočetních prostředků používané dnešními počítačovými piráty. Práce přináší unikátní metodu útoku na ...
 • Verifikace rukopisu a podpisu 

  Beránek, Jan
  Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace ...
 • Vestavěné zařízení na bázi Atmel ARM 

  Oravec, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchého vestavěného zařízení s využitím procesoru Atmel ARM. V první části jsou přiblíženy produkty společnosti Atmel v tomto segmentu trhu, které zahrnují popis několika zástupců. ...
 • Vestavěný webový server založený na platformě Freescale 

  Šilon, Peter
  Vstavaný webový server (ďalej len VWS) je webový server bežiaci na systéme s obmedzenou výpočetnou kapacitou a pamäťou. Zabudovaním webového servera do vstavaného zariadenia so sieťovým rozhraním, získame nové možnosti ...
 • Visualizace cyklických motorů 

  Fajkus, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Němeček, Pavel
  První část práce je zaměřena na teoretický rozbor metod zobrazování objemových dat. Analyzovány jsou jak metody zobrazující objemová data pomocí převedu na síť trojúhelníků, tak metody přímého zobrazení objemových dat. ...
 • Vizuální nástroj pro tvorbu aplikací ve zpracování obrazu 

  Horák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje pro vizuální tvorbu aplikací ve zpracování obrazu, které se provádí pomocí grafického propojování funkčních bloků. Grafické propojování je realizováno pomocí tzv. node ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení 

  Poulíček, Zbyněk
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro PDA umožňující navigaci pomocí internetových map, propojení a koordinaci libovolného množství účastníků, zobrazování, záznam a sdílení expertních znalostí. Cílovou ...
 • Vyhledávání informací 

  Šabatka, Pavel
  Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků v oblasti vyhledávání informací. Dokument obsahuje matematické modely, které lze použít pro algoritmy vyhledávající informace, a to včetně způsobu jejich hodnocení. Rozebírá ...
 • Vyhledávání informací pro vědecké portály 

  Ďulík, Jan
  Tato práce se zabývá vyhledáváním informací pro vědecké webové portály se zaměřením na vyhledávání vědeckých publikací. Jsou  definovány pojmy související s vyhledáváním informací, klasifikací a reprezentací znalostí. Jsou ...
 • Vyhledávání informací TRECVid Search 

  Čeloud, David
  Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním informací. Její náplní je sumarizace znalostí z oblasti vyhledávání informací. Začíná úvodem do problematiky vyhledávání informací. Dále práce podává přehled o modelech používaných ...
 • Vytváření OLAP modelů reportů na základě metadat 

  Franek, Zdenko
  Důležitou součástí znalostí tvůrce reportů je i znalost databázového schématu, z kterého jsou čerpány údaje pro report a dotazovacího jazyka databáze. V oblasti reportovacích služeb pro analytické databázové systémy a ...
 • Využití protokolu RTP pro distribuci procesních dat v reálném čase 

  Škarecký, Tomáš
  Tato práce zkoumá možnost přenosu procesních dat v reálném čase pomocí protokolu RTP. Nejdříve jsou zhodnoceny existující protokoly, které jsou k tomuto účelu používané nebo teoreticky použitelné. Dále je uveden popis ...