Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání informací TRECVid Search 

    Čeloud, David
    Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním informací. Její náplní je sumarizace znalostí z oblasti vyhledávání informací. Začíná úvodem do problematiky vyhledávání informací. Dále práce podává přehled o modelech používaných ...