Now showing items 1-2 of 2

  • Karetní hra Taroky pro mobilní zařízení 

    Sykala, Vít
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem hry Taroky pro mobilní zařízení. Hra je vyvíjena v programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikace umožňuje hrát Taroky jednomu až čtyřem lidem. Inteligence hráčů reprezentovaných mobilním ...
  • Syntaktická analýza založená na multigenerování 

    Kleiner, Miloš
    Multigenerativní gramatický systém je založen na kooperativní činnosti konečného počtu bezkontextových gramatik. Všechny tyto bezkontextové gramatiky paralelně a synchronně derivují jednotlivé větné formy. V průběhu ...