Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza slovotvorných vazeb v češtině 

    Černý, Stanislav
    V teoretické části práce popíšeme tvoření slov v češtině z pohledu tradiční jazykovědy. Ve zbývajících částech se budeme zabývat zautomatizováním procesu tvoření slov v češtině na základě odvozovacích pravidel, která ...