Now showing items 1-1 of 1

  • Perzistence XML v relační databázi 

    Boháč, Martin
    Cílem této diplomové práce je vytvoření klienta xDB databáze se schopností vizualizace a správy XML dokumentů a schémat. Úvodní část se věnuje seznámení s jazykem XML, schématy XML (DTD, XML Schema, RelaxNG aj.) a se ...