Now showing items 1-3 of 3

 • Aerospace - Futuristický kokpit moderního letounu 

  Bílek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu vizualizace dat v kokpitu moderního sportovního letadla. Zaměřuje se na využití současných trendů ve vizualizaci letových dat a pojednává o vhodném způsobu zobrazení energetických ...
 • Autoškola - pravidla silničního provozu 

  Porč, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru silničního provozu. Je zde popsána problematika simulačních metod, návrhu modelu města, silniční sítě a jejich využití při implementaci v dopravním simulátoru. Práce dále ...
 • Simulátor dopravy na pozemních komunikacích 

  Švéda, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi praktického využití dopravních simulací jako prostředku pro řešení nejrůznějších problémů, například zlepšení plynulosti dopravy na pozemních komunikacích, snížení dopadu dopravy ...