Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální simulace v počítačových hrách 

    Dočkal, Jiří
    Práce se zabývá problematikou moderních herních enginů se zaměřením na fyzikální simulace a částicové systémy. Nabízí přehled použitelných architektur pro vývoj herního enginu. Poskytuje charakteristiku jeho nejdůležitějších ...