Now showing items 1-1 of 1

  • Samočinný test ALU za provozu 

    Bednář, Jaroslav
    Práce se zabývá různými poruchami, které mohou nastat při výrobě a provozu ALU. Nastiňuje vícero dělení poruch a jejich modely. Jsou rozebrány přístupy k zajištění bezpečnosti systému zejména po hardwarové stránce. Následuje ...