Now showing items 1-1 of 1

  • Indexování objektů v 3D prostoru 

    Drbal, Miroslav
    Diplomová práce vymezuje definici pojmu indexace a v úvodu se zabývá známými indexovacími algoritmy a strukturami pro indexování objektů v 3D prostoru. Je zde diskutován rozdíl mezi indexováním statických - nepohyblivých ...