Now showing items 1-1 of 1

  • Visualizace cyklických motorů 

    Fajkus, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...