Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání technologií pro objektově relační mapování 

    Fatrdla, Pavel
    Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi pro objektově relační mapování (ORM) v jazyce Java. Stručně se věnuje i konkurenčním technikám perzistence objektů v souborech, objektových a objektově-relačních databázích. ...