Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorovací a zabezpečovací systém 

    Felix, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro monitoring a zabezpečení objektů. Celý systém slouží jako aplikační brána mezi klasickou TCP/IP sítí a heterogenní sítí obsahující různá koncová zařízení ...