Now showing items 1-1 of 1

  • Vytváření OLAP modelů reportů na základě metadat 

    Franek, Zdenko
    Důležitou součástí znalostí tvůrce reportů je i znalost databázového schématu, z kterého jsou čerpány údaje pro report a dotazovacího jazyka databáze. V oblasti reportovacích služeb pro analytické databázové systémy a ...