Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy zpracování signálu v FPGA 

    Maršík, Lukáš
    Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů pomocí digitálních zařízení. Zejména se jedná o analýzu odezvy Dopplerova radaru a následné získání informací o detekovaném objektu (rychlost, směr pohybu, ...
  • Implementace obrazových klasifikátorů v FPGA 

    Kadlček, Filip
    Práce je zaměřena na obrazové klasifikátory a jejich implementaci v FPGA. Klasifikátory dělí na dvě skupiny - slabé a silné klasifikátory. Ve skupině silných klasifikátorů se zaměřuje především na AdaBoost. Ve skupině ...