Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce ohně a kouře ve videosekvenci 

    Havelka, Robert
    Tato diplomová práce se zabývá detekcí ohně ve videosekvenci. Pozornost je věnována známým charakteristikám ohně a nastiňuje principy existujících řešení, které se zabývají touto problematikou. Práce také popisuje návrh, ...