Now showing items 1-1 of 1

  • Lokální navigace autonomního mobilního robota 

    Herman, David
    Cílem této diplomové práce je navrhnout koncept pro navigaci autonomního mobilního robota v parkovém prostředí. Konkrétně navrhnout metody lokalizace a detekce cesty s využitím dostupného senzorického systému, uvést ...