Now showing items 1-1 of 1

  • Hledání S-boxů pomocí evolučních algoritmů 

    Hovorka, Bedřich
    Předložená práce se zabývá částí šifrovacího algoritmu zvanou substituční box a jeho evolučním návrhem. K jeho vývoji jsou použity evoluční výpočetní techniky, jako jsou klasický genetický algoritmus, Estimation of ...