Now showing items 1-5 of 5

 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Odhad parametrů objektů z obrazů 

  Přibyl, Bronislav
  Rapidní rozvoj komunikačních technologií v posledním desetiletí zapříčinil zvýšení objemu informací, které lidé a organizace generují a sdílejí. V současné spleti je stále těžší identifikovat relevantní zprávy, protože ...
 • Ray-tracing s knihovnou IPP 

  Kukla, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací ray-tracingu a path-tracingu s využitím knihovny IPP. Teoretická část diskutuje současné postupy při akceleraci zmínených algoritmů a možnost paralelizace. V další části práce je ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Kopřiva, Adam
  Tato diplomová práce se věnuje metodám pro rozpoznání obličeje. Popisuje metody založené na různém přístupu: znalostní metody, metody založené na rysech tváře, metody založené na modelech a metody založené na vzhledu tváře. ...
 • Rozpoznávání vzorů v obraze pomocí AdaBoost 

  Wrhel, Vladimír
  V této práci se zaobírá algoritmem AdaBoost, který slouží k vytvoření silné klasifikační funkce pomocí několika slabých klasifikátorů. Seznámíme se taktéž s modifikacemi AdaBoostu, a to Real AdaBoostem, WaldBoostem, ...