Now showing items 1-5 of 5

 • Inteligentní agenti v bezdrátových sítích 

  Kružliak, Miroslav
  Práca sa zaoberá synchronizáciou senzorových uzlov v bezdrátovej senzorovej sieti. Využíva sa tu usporiadanie udalostí pomocou logických hodín. Pre synchronizáciu je použitý Lamportov algoritmus, ktorý sa snaží usporiadať ...
 • Moderní plánovací algoritmy 

  Binko, Petr
  Tato práce popisuje algoritmy graphplan, satplan a real-time adaptive A*. Na implementaci těchto algoritmů   je otestována jejich funkčnost a předpokládané vlastnosti (real-time výpočet, paralelismus), v netriviálních ...
 • Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení 

  Tomec, Martin
  Práce se zabývá optimalizací algoritmů pro detekci klíčových slov na procesorové architektuře ARM Cortex-A8. Nejprve je popsána tato architektura a zejména její jednotka NEON pro vektorové výpočty. Dále jsou stručně popsány ...
 • Robot pro Robotour 2010 

  Kubát, David
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se se soutěží autonomních outdoor robotů Robotour a dále prostudovat možnosti a informace o robotovi vyvíjeném na ÚITS FIT VUT v Brně. Další část práce představovala studii ...
 • Simulace vyjednávacích a argumentačních protokolů 

  Říha, Michal
  Tato práce se zabývá komunikací v multiagentních systémech, a to konkrétně vyjednáváním a argumentací. Jsou popsány protokoly pro argumentaci a vyjednávání, a je uveden modelový příklad jejich využití. Je popsán hierarchický ...