Now showing items 1-6 of 6

 • Akcelerace algoritmů na architektuře Larrabee 

  Veselý, Ivo
  Intel Larrabee je jednou z prvních plně programovatelných grafických architektur. Práce popisuje tuto více-jádrovou architekturu z pohledu hardwarové implementace i z pohledu programovacího modelu. Larrabee sází na mnoho ...
 • Algoritmy zpracování signálu v FPGA 

  Maršík, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů pomocí digitálních zařízení. Zejména se jedná o analýzu odezvy Dopplerova radaru a následné získání informací o detekovaném objektu (rychlost, směr pohybu, ...
 • Implementace algoritmů zpracování obrazového rastru v FPGA 

  Široký, Vít
  V této práci jde o nezvyklý pohled na implementaci grafických algoritmů v FPGA v kontextu počítačového vidění. Je zde možné najít informace o rastrovém obrazu a jeho zpracování, jeho segmentaci s využitím prahování a ...
 • Jazyky a překladače v počítačových hrách 

  Hranáč, Jan
  Tento projekt se zabývá nasazením programovacích jazyků a kompilátorů v počítačových hrách. Cílem tohoto projektu je poskytnout mladým laikům motivaci k programování (kterou běžné programování v jazyce Pascal na úrovni ...
 • Nástroje pro tvorbu prezentací 

  Ptašek, Martin
  Tato práce se zabývá prostředky pro tvorbu pokročilé prezentace. Pokročilými prvky jsou virtuální prostorová scéna, prostorové objekty a video. Shrnuje a popisuje vybrané technologie a možnosti jejich užití. Obsahem práce ...
 • Odhad parametrů objektů z obrazů 

  Přibyl, Bronislav
  Rapidní rozvoj komunikačních technologií v posledním desetiletí zapříčinil zvýšení objemu informací, které lidé a organizace generují a sdílejí. V současné spleti je stále těžší identifikovat relevantní zprávy, protože ...