Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuovaný informační systém malé firmy 

    Pajgrt, Ondřej
    Práce se zabývá realizací distribuovaného informačního systému malé stavební firmy od návrhu až po nasazení. Seznámíme se v ní s problematikou prostředí distribuovaných aplikací a s technologiemi, které se tohoto prostředí ...
  • Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení 

    Poulíček, Zbyněk
    Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro PDA umožňující navigaci pomocí internetových map, propojení a koordinaci libovolného množství účastníků, zobrazování, záznam a sdílení expertních znalostí. Cílovou ...