Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování medicínských dat v reálném čase 

    Lengyel, Kristián
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace na zobrazování medicínských dat v reálném čase. První část projektu je zaměřena na metody získávání medicínských dat v praxi a na možnosti vizualizace rozsáhlých objemových ...