Now showing items 1-2 of 2

  • Indexování objektů v 3D prostoru 

    Drbal, Miroslav
    Diplomová práce vymezuje definici pojmu indexace a v úvodu se zabývá známými indexovacími algoritmy a strukturami pro indexování objektů v 3D prostoru. Je zde diskutován rozdíl mezi indexováním statických - nepohyblivých ...
  • Klasifikace zubů na 3D polygonálním modelu čelisti 

    Hulík, Rostislav
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení klasifikace zubů na polygonálním modelu otisku čelisti. Postupně v ní popisuji možnosti procházení a reprezentace polygonálního modelu v paměti počítače, detekci roviny ...