Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická tvorba 3D modelů v programu Blender 

    Jablonský, Viktor
    Tento text vznikl jako součást diplomové práce a popisuje proces vytváření automatického generátoru 3D objektů pro program Blender. Součástí je stručné seznámení s aplikací Blender, dále jsou v dokumentu prezentovány některé ...