Recent Submissions

 • Generický zpětný překlad programů v bajtkódu do vyšší formy reprezentace 

  Mrázek, Petr
  Práce popisuje postupy a principy zpětného překladu. Uvádí základní informace o zpětném inženýrství a jeho užití v oboru softwarového inženýrství i inženýrství obecně. Dále představuje zpětný překladač vyvíjený v rámci ...
 • Systém řízení báze dat v operační paměti 

  Pehal, Petr
  Objektem zájmu této diplomové práce je proprietární databázové rozhraní pro správu tabulek v operační paměti. Na začátek je podán krátký úvod do problematiky databází. Následuje představení koncepce databázových systémů ...
 • Escape Motions: Rozšíření editoru Flame Painter 

  Piovarči, Rastislav
  Tato diplomová práce navrhuje a implementuje vylepšení pro původně čistě rastrovou verzi editoru Flame Painter. Mezi hlavní vylepšení, kterými se tato práce zabývá patří vylepšení systému zpětných kroků s ohledem na jeho ...
 • Rekonstrukce datových typů při zpětném překladu kódu 

  Matula, Peter
  Práce se zabývá popisem metod rekonstrukce datových typů při zpětném překladu. Je definován pojem zpětného inženýrství a představen zpětný překladač vyvíjen v rámci projektu Lissom, pro potřeby kterého tato práce vznikla. ...
 • Accelerated Graphical User Interfaces 

  Navrátil, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na multiplatformní grafická uživatelské rozhraní a jejich hardwarovou akceleraci. Popisuje, co to uživatelské rozhraní jsou a srovnává nástroje na jejich tvorbu  a způsoby jejich realizace. Hlavním ...
 • Informační systém pro správu kurzů s automatickou tvorbou rozvrhů 

  Polesný, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků vybrané taneční školy na vytvářený software a návrhem implementace tohoto produktu. Ten zahrnuje prostředí pro správu kurzů, jejich účastníků, lektorů, prostor a souvisejících ...
 • Vizuální systém identifikace letiště 

  Mudrík, Samuel
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia obrazového signálu pri leteckej navigácii. Konkrétne vytvorením systému identi fikácie letiskovej dráhy na zázname videokamery umiestnenej v lietadle.
 • Detection of Correlated Mutations 

  Ižák, Tomáš
  Tato práce zkoumá existující možnosti a metody detekce korelovaných mutací v proteinech. Práce začíná teoretickým úvodem do zkoumané problematiky. Využití informací o korelovaných mutacích je především při predikci terciální ...
 • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

  Vorlová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...
 • Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě Freescale MC9S08JM60 

  Vávra, Lukáš
  Pojem real-time operační systém pro vestavěné aplikace má dnes velký význam. Tato práce popisuje ovládání robotické ruky pomocí systému mC/OS-II na platformě MC9S08JM60. Robotická ruka využívá pro pohyb tři serva HS-311, ...
 • Výukový nástroj pro barvené Petriho sítě 

  Navrátil, Ondřej
  Barvené Petriho sítě (CPN) jsou rozšířením klasických place-transition Petriho sítí (P/T PN). Všechny tokeny a místa zde mají svůj typ (příp. i hodnotu), do sítě lze dále vkládat různé typy inskripcí. CPN vynikají svou ...
 • Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ 

  Procházka, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací ...
 • Efektivní tagování fotografií 

  Procházka, Václav
  Tato práce se zabývá efektivním tagováním fotografií. Konkrétně se zaměřuje na uspořádání jednotlivých fotografií tak, aby tvořily shluky podle svých vlastností a usnadnily tak výběr podobných fotografií, kterým uživatel ...
 • Detekce dynamických síťových aplikací 

  Burián, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí dynamických síťových aplikací. Popisuje některé stávající protokoly a způsoby jejich identifikace z IP toků a obsahu paketů. Představuje návrh detekčního systému, založeného na automatické ...
 • Interpret Petriho sítí pro řídicí systémy s procesorem Atmel 

  Minář, Michal
  Práce se zabývá interpretací vnořených petriho sítí popsaných jazykem PNML na procesorech Atmel. Zahrnuje popis cílové architektury, jež je značně omezená, jak co se týčeoperační a úložní kapacity, tak i výkonu. A tedy ...
 • Detekce živosti prstu pomocí osvětlení různé vlnové délky 

  Malý, Tomáš
  Cílem práce bylo nastudovat oblast biometrie a zaměřit se na způsoby detekce živosti. Následně navrhnout detekci živosti pro existující optický senzor využívající LED diod s různou vlnovou délkou.
 • Ladicí nástroj pro shadery 

  Konečný, Jiří
  Práce se zabývá implementací vývojového prostředí pro psaní shaderů GLSL. Popisuje návrh a realizaci nástroje pro psaní a ladění shaderů, které je implementováno v knihovně Qt. Je zde provedeno experimentování s výkonností ...
 • Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o rozšíření pro aplikaci Getting Things GNOME, které ji umožní používat pro plánování a správu kooperativních projektů. Čtenář je seznámen se základními principy a vybranými metodami plánování a řízení ...
 • Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy 

  Trávníček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou spolehlivosti systémů. Nejprve je zde diskutován samotný pojem spolehlivosti a její ukazatele, kterými spolehlivost můžeme konkrétně vyjadřovat. V~další kapitole jsou popsány možné ...
 • Systém pro správu obsahu založený na ontologiích 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému založeného na sémantických technologiích a ontologických jazycích. Je zde popsán sémantický web a jeho koncept, technologie sémantického webu především RDF a ...

View more