Recent Submissions

 • Nástroj pro určování atribuce online marketingových aktivit 

  Šišák, Ivan
  Nástroj umožňuje rozdělování zásluh na konverzi mezi různé marketingové aktivity. Jedná se o tzv. modelování atribuce. Rozdělení konverze je popsané prostřednictvím modelů,  kromě těch nejznámějších (model první interakce, ...
 • Automatizace kontroly PC 

  Hodáň, Ján
  Táto práca  popisuje návrh a implementáciu vizualizácie automatickej   kontroly počítač ov. Na začiatku sa zaoberá uvedením do problematiky samotnej kontroly. Prebehne zoznámenie sa s postupmi, ktoré je potrebné pri kontrole ...
 • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění v informačním systému SAP R/3 

  Leštinský, Ondřej
  Tato práce se zabývá zpracováním evidenčních listů důchodového pojištění v informačním systému SAP. Úvodní kapitoly práce popisují informační systém SAP, jeho vývojové prostředí a formulářové rozhraní pro tisk. Dále se ...
 • Zásuvný modul systému JIRA pro automatické přiřazování tiketů 

  Kůrková, Pavla
  Tato práce se věnuje tvorbě zásuvného modulu pro systém JIRA společnosti Atlassian. Modul byl vytvořen na základě požadavků reálně společnosti a dodáván jako projekt, odpovídající firemním procesům. Hlavními cíli bylo v ...
 • Modern Methods for Tree Graph Structures Rendering 

  Zajíc, Jiří
  Tento projekt se věnuje problematice zobrazení velkých hierarchických struktur, zejména možnostem vizualizace stromových grafů. Cílem je implementace hyperbolického prohlížeče ve webovém prostředí, který využívá potenciálu ...
 • Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse 

  Hynek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou editoru jazyka CodAL pro vývojové prostředí projektu Lissom, které je založené na prostředí Eclipse. Cílem této práce je analyzovat problém tvorby editorů a rozebrat doplňky existujících ...
 • Emulátor byte kódu jazyka Java vhodný pro detekci a analýzu malware 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit virtuální stroj, emulující spouštění programů napsaných v programovacím jazyce Java, který by byl vhodný pro analýzu a detekci malware. Emulátor je schopen zjistit argumenty zneužitelných ...
 • Inteligentní programovatelné razítko na bázi inkoustového tisku 

  Crha, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací inteligentního, elektronicky programovatelného razítka na bázi inkoustového tisku. Razítko ve smyslu malé přenosné tiskárny umožní tisknout libovolný jednoduchý text a je ...
 • Kompilátor jazyka C pro VLIW architektury 

  Mináč, Tomáš
  Tato práce pojednává o jazyce CodAl a Codasip frameworku. Dále popisuje kompilační platformu LLVM, jazyk LLVM IR a optimalizace nad tímto jazykem. Vytvoření návrhu a implementace rozšíření kompilační platformy LLVM o ...
 • Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu 

  Beťko, Peter
  Tato diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti použití uniformních polí markerů pro rozšířenou realitu a doplňuje ho o možnost generování barevných polí markerů založených na obrazové předloze. Práce popisuje základy ...
 • Řízení inteligentního domu s využitím softwarové implementace PLC automatu 

  Michal, Pavel
  Tato práce se zabývá vývojem modulu SoftPLC aplikace řídicí jednotky založené na operačním systému Linux pro firmu Elko EP. Řídicí jednotka pro sběrnici IMB je určena pro řízení inteligentních domů a je konfigurovatelná ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Sychra, Tomáš
  Tato práce zkoumá možnosti zobrazení akcelerované 3D scény v okně webového prohlížeče. Podrobněji se zabývá standardem WebGL a jeho využitím v praxi. V rámci práce byla vytvořena reálná aplikace pro vizualizaci volumetrických ...
 • Systém pro podporu komunikace agilního řízení projektů 

  Krajíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou agilních metodik vývoje softwaru v prostředí virtuálních týmů. Začíná popisem virtuálních týmů včetně jejich modelů a věnuje se teoretickým i praktickým aspektům vzájemné komunikace ...
 • Rekonstrukce tvaru polygonálních modelů 

  Klíma, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou statistického zpracování polygonálních modelů. Cílem diplomové práce je rekonstrukce polygonálního modelu poškozené lebky. Rekonstrukce je řešena pomocí statistického modelu tvaru lebky. Práce ...
 • Efektivní tagování fotografií 

  Procházka, Václav
  Tato práce se zabývá efektivním tagováním fotografií. Konkrétně se zaměřuje na uspořádání jednotlivých fotografií tak, aby tvořily shluky podle svých vlastností a usnadnily tak výběr podobných fotografií, kterým uživatel ...
 • Nové techniky návrhu celulárních automatů 

  Baláž, Martin
  Cílem této diplomové práce je uvést novou techniku návrhu celulárních automatů, která poskytne lepší možnosti implementace a řešení zadaných problémů v prostředí neuniformních automatů. V rámci této práce byly položeny ...
 • Aplikace pro Android smartphone a tablet na ovládání iNELS RF Control 

  Šreibr, Jakub
  První část práce pojednává o problematice inteligentních elektroinstalací. Popisuje jejich typy a výhody a nevýhody jednotlivých typů. Detailně se zabývá bezdrátovým systémem iNELS RF Control firmy ELKO EP s.r.o. Popisuje ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Štys, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje Burrowsův-Wheelerův kompresní algoritmus.   Detailně se zaměřuje na jednotlivé části Burrowsova-Wheelerova algoritmu, nejvíce na transformaci globální struktury a entropické kódery.   V rámci ...
 • Integrace vybraných business procesů systému SAP CRM do systému SAP IS-U 

  Skolek, Ivo
  Společnost, jejímž předmětem podnikání je obchod se zemním plynem a elektřinou, se rozhodla zefektivnit svoje podnikové procesy zavedením systému SAP CRM. Náplní této diplomové práce je navrhnout a implementovat vrstvu v ...
 • Aplikace změnového řízení v prostředí SAP 

  Pavelek, Ota
  Tato práce se zabývá implementací změnových HR procesů společnosti ABB s.r.o. v ERP systému SAP. Vzhledem k vysoce individuálním požadavkům na jednotlivé aplikace nebyla využita standardní SAP komponenta Personnel Change ...

View more