Now showing items 21-40 of 325

 • Rozpoznávání zoubkování poštovních známek 

  Koníček, Vladimír
  Zoubkování poštovních známek slouží k oddělování jednotlivých známek z archu. Existuje několik rozměrů a druhů zoubkování, podle nichž je možno poštovní známky nejen oceňovat, ale také je podle nich možno určovat pravost ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC LZ5 

  Rejman, Lukáš
  Práca Simulátor a trenažér digitálneho fotoaparátu Panasonic LZ5 sa zaoberá návrhom a tvorbou funkčného modelu fotoaparátu. Úvod zahŕňa výber programovacieho jazyka a návrh riešenia daného problému. Práca pokračuje stručným ...
 • Webový systém pro vedení knihy jízd 

  Nedvěd, Lukáš
  Tato práce pojednává o tvorbě on-line aplikace kniha jízd, pro správu jízd na internetu. Popisuje návrh aplikace a prostředky použité při její tvorbě, dále se zabývá zajímavými problémy, které musely být při implementaci ...
 • Automatové systémy 

  Kaščák, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatovými systémami, konkrétne definuje stavovo a pravidlovo kontrolované paralelné typy automatových systémov, ktorých komponentmi sú konečné automaty, na základe rozboru a skúmania ...
 • Šachový server 

  Bárczi, Viktor
  Táto práca sa zaoberá vytvorením a riešením problematiky šachového servera. Jedná sa o vytvorenie šachového servera, pomocou ktorého si cez internet alebo lokálnu sieť, ale i na jednom PC môžete zahrať šachy. Riešenie ...
 • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

  Župka, Jiří
  Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...
 • Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy 

  Havlena, Jan
  Bakalářská práce "Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy" má za cíl vytvoření modulu pro komunikaci s portálem České daňové správy (ČDS) a implementování jedno pilotní elektronické podání přiznání na tento ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva ...
 • Moderní výuka předmětu Prvky počítačů 

  Valachová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi modernizace výuky předmětu IPR za pomoci e--learningového systému ITO a nových výukových materiálů. Popisuje úpravy systému nutné, aby vyhovoval požadavkům předmětu IPR.
 • Optimalizované sledování paprsku 

  Hrubý, Michal
  Táto práca sa zaoberá problematikou sledovania lúča a jej rôznymi optimalizáciami. Rozoberá matematický princíp sledovania lúča a hľadania priesečníka objektov scény s lúčom.  Tiež analyzuje rôzne osvetľovacie modely a ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady FUJIFILM S6500fd 

  Činčera, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulátoru fotoaparátu FUJIFILM řady S6500fd. Ten je implementován pomocí Flashe a programovacího jazyka ActionScript. Aplikace bude sloužit k výuce na Univerzitě třetího věku. ...
 • Zobrazování 3D krajiny se světelnou mapou 

  Fadrhonc, Pavel
  Cílem práce je nastudovat způsob zobrazování 3D krajiny v počítači v reálném čase a implementovat jednoduchý program, který toto demonstruje za použití vybraného algoritmu pro generování výškových a světelných map
 • Informační systém pro tvorbu katalogu 

  Šrahol, Robert
  Tento systém prezentuje obecný katalogový systém s možností nastavování různých atributů firmám. Při tvorbě systému byl kladen důraz především na optimalizaci pro vyhledávače a optimalizaci využití databáze a také na podporu ...
 • Knihovna pro podporu karetních her na mobilních zařízeních 

  Hodek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem knihovny pro podporu karetních her na mobilních zařízeních na platformě J2ME a také obecnými doporučeními užitečnými pro vývoj a testování. Samotná knihovna je pak navržena s ohledem ...
 • Demonstrační program konverzí konečných automatů 

  Štorek, Vojtěch
  Cílem praktické části této práce je vytvořit program, který aplikuje teorii konečných automatů v praxi a dělá tak tuto teorii snadější k pochopení. Program umožňuje snadné vytváření konečných automatů, nad nimiž následně ...
 • Uživatelský návrh webových dotazníků 

  Mikula, Štefan
  Úlohou bakalárskej práce je analýza súčasných možností vytvárania webových dotazníkov a návrh a implementácia webového vizuálneho editoru, pomocou ktorého je možné online vytvárať a následne používať webové dotazníky. Táto ...
 • Analýza provozu bezdrátové sítě na VUT 

  Lacina, Vojtěch
  Práce se zabývá problematikou provozu na wifi síti VUT. V průběhu této práce došlo k anonymizaci a následné analýze současného provozu zachyceného programem tcpdump za účelem zjištění jeho povahy. Z této povahy vyplývá ...
 • Získávání znalostí z dat - shlukovací algoritmy 

  Kapavík, Radim
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou se zaměřením na problémy stanovení nezbytných parametrů shlukování. Její převážná část je věnována popisu implementace metody DENCLUE, založené na hustotě, a návrhu způsobu automatického ...
 • Rezervační a ubytovací systém v Ruby on Rails 

  Hovad, Josef
  Práce je zaměřena na webové informační systémy. Především na použití inženýrských postupů při jejich návrhu a na použití moderních technologií při jejich vývoji, což je demonstrováno na systému zajišťujícím rezervaci ...
 • Fakultní webová stránka projektů 

  Bajzecer, Tomáš
  Práca vznikla pre potrebu prezentovania diplomových a bakalárskych prác študentov. Zameriava sa hlavne na sťahovanie, prezentáciu ako aj nahrávanie dokumentov a zdrojových kódov, ktoré k danej práci prislúchajú. Riešenia ...