Now showing items 1-20 of 311

 • Metody útoků na operační systém Linux 

  Procházka, Boris
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost Linuxového jádra z útočníkova pohledu. Snaží se identifikovat a zmapovat veškeré charakteristické rysy a metody používané dnešními počítačovými piráty. Jedním z cílů této ...
 • Řídicí systém generátoru vědeckých webových portálů 

  Horák, Jan
  Práce analyzuje způsoby řízení distribuovaných výpočtů a popisuje analýzu, návrh a implementaci Řídicího systému generátoru vědeckých webových portálů. Cílem práce bylo propojit ostatní součásti aplikace, umožnit uživatelům ...
 • Porovnání přístupů k ukládání dat ve webových aplikacích 

  Hranáč, Jakub
  Porovnání jednotlivých databází z pohledu vývojáře webové aplikace. Porovnání způsobů, kterými se k databázím přistupuje. Implementace jednoduchého projektu pro práci s různými databázovými servery.
 • GIS systém pro obec 

  Vrzáková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem geografických informačních systémů, jejich používaných standardů a možností využití. Dále se zaměřuje na požadavky a návrhy ze strany městské části Brno-Jundrov, ve snaze definovat ...
 • ICQ klient pro PDA 

  Gregorovič, Jiří
  V práci je představena cílová platforma Windows Mobile a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje implementaci komunikačního protokolu ICQ formou knihovny, návrh a implementaci klienta pro vytvořenou knihovnu protokolu ...
 • Návrh a analýza sportovního informačního systému 

  Stružka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a ...
 • Grafické prostředí pro simulaci robotů 

  Binko, Petr
  Práce popisuje nástroj Microsoft robotics studio. Jeho logiku a simulační prostředí. Dále hovoří o simulaci a modelování. Popisuje různé vlastnosti simulace, rozdělení a tvorbu modelu. V další části hovoří o robotice a ...
 • Etické a právní otázky spojené s IT 

  Žila, Milan
  Práca pojednáva o probléme softwarového pirátstva. Analyzuje právne hľadisko na problematiku softwarového pirátstva a autorský zákon, popisuje možnosti ochrán proti kopírovaniu a dopad softwarového pirátstva na spoločnosť. ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva ...
 • Světelné noviny 

  Mičulka, Lukáš
  Zaměřením této bakalářské práce je návrh zapojení informačního panelu s maticí LED a vytvoření firmware pro osmibitový mikrokontrolér z rodiny 8051, který ji má řídit a komunikovat s PC přes rozhraní RS232. Okrajově je zde ...
 • ZigBee modul pro platformu Logo MindStorm 

  Kočár, Darius
  Cílem této práce je rozšíření platformy Lego MindStorm (dále LEGO) o ZigBee modul. Toto rozšíření umožní dálkově aktivovat pohyb robota. Dále je srovnáno výsledné řešení s již zabudovaným Bluetooth rozhraním. Tomu předchází ...
 • Umělecké použití fraktálových filtrů (bezkontextových gramatik) 

  Mederly, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím bezkontextových gramatík v grafických aplikáciách za účelom generovania obrázkov a hlavne generovaním bezkontextovej návrhovej gramatiky. Obsahuje úvod do formálnych gramatík, popis ...
 • Rozpoznávání zoubkování poštovních známek 

  Koníček, Vladimír
  Zoubkování poštovních známek slouží k oddělování jednotlivých známek z archu. Existuje několik rozměrů a druhů zoubkování, podle nichž je možno poštovní známky nejen oceňovat, ale také je podle nich možno určovat pravost ...
 • Ovládání počítače pohledem 

  Caha, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá metodami detekce směru pohledu a jejich následným využitím pro ovládání počítače. Shrnuje a popisuje nejpoužívanější metody pro jednotlivé fáze zmíněné detekce, zejména použití detektoru obličeje ...
 • Rozpoznávání a vyhledávání ve Skype hovorech 

  Tomášek, Pavel
  Cílem projektu je rozpoznávání Skype hovorů. Jedním ze záměrů projektu je nalezení kvalitního nahrávače Skype hovorů. Následuje zpracování signálu (segmentace řeč/ticho) a samotné rozpoznávání řeči. Dalším cílem je výběr ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení automobilů 

  Široký, Vít
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení osobních automobilů. Začíná se obecným popisem vykradení a krádeží automobilů. Dále jsou diskutovány různé možnosti zabezpečení. Následuje popis návrhu systému a realizace ...
 • Analýza dat z DNA čipů 

  Vogel, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať technológiu a analýzu komplementárnych DNA čipov. Predstavené sú niektoré algoritmy využívané pri analýze. Podrobnejšie sa venuje problematike zhlukovania dát, predovšetkým rozoberá ...
 • Informační systém pro VSK CESA VUT v Brně 

  Čáslavský, Josef
  Informační systém pro oddíly VSK CESA VUT v Brně, umožňující uživatelům snadnou tvorbu a editaci webových stránek oddílu, správu členské základny, členských příspěvků a poplatků za sportoviště.
 • Vzdálený interpret příkazů OS GNU/Linux jako Jabber/XMPP robot 

  Prívozník, Michal
  Cieľom práce je zoznámenie sa s otvorenou sieťou Jabber/XMPP a princípmi jej fungovania. Tento projekt je zameraný na interpretovanie príkazov operačného systému GNU/Linux a zasielanie ich výstupov späť užívateľovi.
 • E-learningový kurs pro výuku jazyka SQL 

  Jašek, Petr
  Práce se zabývá tvorbou e-learningových systémů, konkrétní realizací je systém pro výuku jazyka SQL, který je určen zejména zahraničním studentům. Nejprve je stručně popsána problematika online vzdělávání, dále je provedena ...