Now showing items 1-20 of 325

 • Jazyky a kódování webových aplikací 

  Charvát, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace, která demonstruje možné použití různých kódování znaků pro různé abecedy a jazyky. V návrhu popisuji asi nejsložitější část práce. S postupem v řešení jsem do značné ...
 • Numerické metody pro SIMLIB/C++ 

  Němec, Zbyšek
  Ve své práci se zabývám problematikou užití numerických metod a jejich implementace v objektově orientované simulační knihovně SIMLIB/C++. Navrhnul a realizoval jsem úpravu rozhraní a podsystému numerických integračních ...
 • Návrh a analýza systému pro správu počítačového centra 

  Reniers, Petr
  S příchodem internetu se začínaly objevovat nové typy webových aplikací a systémů, které byly vytvořené na standardních technologiích, a proto jsou dostupné na většině uživatelských počítačů. Bez těchto systémů si v dnešní ...
 • Systém pro analýzu herního chování hráčů 

  Hošák, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na analyzování herního chování hráčů  a hodnocení jejich herní výkonnosti. Tato analýza probíhá na základě nahraných záznamů od jednotlivých uživatelů. Práce podrobně popisuje pravidla pro ...
 • Rekonstrukce výškového terénu z turistické mapy 

  Tuška, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou digitalizace turistických map. Cílem je získat z turistické mapy informace o vrstevnicích a výškových hodnotách v jednotlivých místech na mapě. Pomocí těchto informací se vytvoří ...
 • Informační systém pro správu obsahu webových prezentací 

  Šulc, Zbyněk
  Předmětem práce je návrh a realizace systému pro správu obsahu webové prezentace. Tento systém má umožnit vytvoření a správu webové prezentace osobám, které nemají zkušenosti s technologiemi pro tvorbu webové prezentace. ...
 • Databázový systém evidence implantabilních zdravotnických prostředků 

  Dluhoš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nového databázového systému pro firmu Timplant, která vyrábí a expeduje zubní implantáty a jejich příslušenství. Úkolem této práce je analyzovat původní systém, navrhnout a ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Albrecht, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace formátu XML a jeho definicemi. Stručně shrnuje vývoj XML, jeho charakteristiku a syntaxi. Popisuje i různá řešení, jimiž jsou v současné době tyto dokumenty ...
 • Bluetooth dálkový ovladač 

  Kratochvíl, Martin
  Cílem práce bylo vytvoření univerzálního systému pro ovládání počítače dálkovým ovladačem v podobě mobilního telefonu. Systém využívá technologie Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci. Zaměřuje se na snadnou rozšiřitelnost ...
 • Aplikace pro výuku 2D křivek 

  Opletal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá dvojrozměrnými křivkami používanými v počítačové grafice. Shrnuje obecnou problematiku těchto křivek a dále se zabývá konkrétními metodami pro jejich výpočet. Popisuje metody užívané pro ...
 • Zpracování obrazu v FPGA 

  Maršík, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o hardwarové realizaci grafického algoritmu pro vykreslování objektů popsaných pomocí 3D point clouds - reprezentace prostorových objektů. Základ pro implementaci funkčních jednotek tvoří ...
 • Redakční systém 

  Pohl, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci (redakční systém), která slouží ke zlepšení firemní komunikace, sdílení a předávání informací prostřednictvím firemního intranetu. Největší důraz je kladen na samotné uživatelské ...
 • Analyzátor síťových protokolů 

  Hlísta, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá metódami detekcie protokolov na siedmej vrstve sieťového modelu ISO/OSI. Zameriava sa na návrh a implementáciu systému schopného identifikovať aplikačné protokoly na základe obsahu dátovej časti ...
 • Aspektově orientované programování 

  Jonáš, Martin
  Cílem práce je prozkoumat techniku aspektově orientovaného programování (Aspect Oriented Programming - AOP). Práce uvádí základní informace o filozofii a principu práce AOP a stručný přehled nejpoužívanějších nástrojů. ...
 • Počítačová hra s využitím částicových systémů 

  Vlková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací 3D hry s využitím částicových systémů. Částicové systémy se využívají k modelování stochastických přírodních jevů jako například oheň       a sníh. V této práci najdete ...
 • Harmonizace melodie 

  Maňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické harmonizace melodie. Program využívá principů harmonizace a je implementován v programovacím jazyce Perl. Vstupem je textový soubor, který obsahuje zadanou melodii. ...
 • Jabber/XMPP transport pro diskuzní skupiny přístupné protokolem NNTP 

  Halfar, Patrik
  Tato práce se zabývá problematikou výměny informací v počítačových sítích. V první části se zabývá úvodem do diskuzních skupin, známých též pod názvem NetNews a shrnutím hlavních informací o nově se rozvíjejícím projektu ...
 • RAD vývojové prostředí pro databázové aplikace využívající jazyk PHP 

  Naibrt, Tomáš
  Cílem této práce je analyzovat aktuální stav na poli vývoje databázových aplikacích v jazyce PHP a RAD nástroje k tomu určené. Popisuje několik PHP frameworků, které lze aktuálně označit jako nejpoužívanější. Druhá část ...
 • Generování hor a oblak pomocí fraktální geometrie 

  Tůma, Petr
  Práce se zabývá generováním krajinných útvarů pomocí fraktální geometrie. Je zde vysvětlen pojem fraktál a termíny s ním spojené. Další kapitoly popisují základní teoretické úvahy a implementace jednotlivých algoritmů. ...
 • Uživatelské rozhraní pro sběr citátů 

  Vaverka, Martin
  V dnešní době je kladen velký důraz na grafické uživatelského rozhraní. Návrh takového rozhraní obsahuje několik etap. Před samotným návrhem aplikace je důležité si uvědomit, pro koho a za jakým účelem rozhraní vytváříme. ...