Now showing items 1-20 of 313

 • Simulátor celulárních automatů 

  Martinek, Dominik
  Tato práce popisuje návrh a implementaci simulátoru celulárních automatů. Práce je rozdělena na tři tématické celky. První část obsahuje popis jednotlivých druhů celulárních automatů a jejich použití. Následuje část, ve ...
 • Panoramatické snímky automaticky 

  Motáček, Vladimír
  Tato práce se zabývá automatickým skládáním panoramatických snímků. Snímky nemusí být pořízeny pouze v horizontálním směru ani nemusí být seřazeny. Využívá základních technik jako detekce bodů v  obraze Harrisovým rohovým ...
 • Systém pro analýzu herního chování hráčů 

  Hošák, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na analyzování herního chování hráčů  a hodnocení jejich herní výkonnosti. Tato analýza probíhá na základě nahraných záznamů od jednotlivých uživatelů. Práce podrobně popisuje pravidla pro ...
 • Interpretace dat z biočipů 

  Ludwig, Petr
  Tato práce se zabývá interpretací dat získaných pomocí technologie biočipů. Práce obsahuje také krátký úvod do problematiky genetické informace a jejího významu. Jádrem práce je pak sada skriptů provádějící analýzy nad ...
 • Optimalizační metody pro SIMLIB/C++ 

  Godula, Martin
  Práca sa venuje metódam pre globálnu optimalizáciu. Teoreticky oboznamuje s pojmom optimalizácia, jej cieľom a popisuje zvolené optimalizačné metódy, navrhuje spôsob ich realizácie s ohľadom na kompatibilitu so simulačnou ...
 • Rekonstrukce výškového terénu z turistické mapy 

  Tuška, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou digitalizace turistických map. Cílem je získat z turistické mapy informace o vrstevnicích a výškových hodnotách v jednotlivých místech na mapě. Pomocí těchto informací se vytvoří ...
 • Informační systém pro správu obsahu webových prezentací 

  Šulc, Zbyněk
  Předmětem práce je návrh a realizace systému pro správu obsahu webové prezentace. Tento systém má umožnit vytvoření a správu webové prezentace osobám, které nemají zkušenosti s technologiemi pro tvorbu webové prezentace. ...
 • Detekce význačných bodů v obraze 

  Čížek, Roman
  Tato práce se zabývá detekcí význačných bodů v obraze. Zaměřuje se především na metodu SIFT, kterou popisuje podrobněji. Obsahem je také implementace SIFT detektoru za pomocí knihovny OpenCV a zhodnocení jeho výsledků.
 • Analyzátor síťových protokolů 

  Hlísta, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá metódami detekcie protokolov na siedmej vrstve sieťového modelu ISO/OSI. Zameriava sa na návrh a implementáciu systému schopného identifikovať aplikačné protokoly na základe obsahu dátovej časti ...
 • Databáze XML pro správu slovníkových dat 

  Skalický, Martin
  Cílem praktické části této práce je převést nevalidní pseudoXML data do validního XML a dále pak provádět pokročilou validaci pomocí Schematronu. Teoretická část se týká popisu značkovacího jazyka XML. Dále se věnuje ukázkám ...
 • Vyukový program pro demonstraci metod texturování 3D objektů 

  Kukla, Michal
  Práca sa zaoberá vývojom aplikácie pre demonštrovanie metód texturovania 3D objektov. Práca obsahuje teoreticky rozobrané jednotlivé metódy textúrovania, ktoré tvoria základ pre návrh obsahu demonštrácie. Požiadavky na ...
 • Nástroj pro sledování změn webu 

  Švábek, Hynek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace Nástroj pro sledování změn webu, která v určitých časových intervalech kontroluje zadané internetové stránky a o změnách dává uživateli určitým způsobem vědět. V návrhu ...
 • Porovnání existujících platforem pro vývoj webových aplikací 

  Beran, Milan
  Práce se zabývá porovnáním existujících nástrojů a platforem pro tvorbu webových aplikací. V úvodu je provedeno teoretické porovnání nejznámějších nástrojů a platforem. Hlavní část práce se věnuje návrhu webové aplikace. ...
 • Vytvoření databáze gestikulací obličejů a provedení experimentů 

  Marešová, Marcela
  Tato práce se zabývá metodami používanými v nástrojích pro rozpoznávání osob podle obličejů. Zaměřuje se na faktor změny výrazu obličeje, který tento proces ovlivňuje. Zabývá se tvorbou databáze gestikulací pro testování ...
 • Platforma pro automatizované generování informačních systémů - Produkt 

  Greň, Lukáš
  Zvyšující se poptávka po jednoduchých informačních systémech dává příležitost nabízet své systémy novým malým společnostem. Tyto vznikající společnosti si často vyvíjejí vlastní nízkorozpočtové produkty, které mnohdy kvůli ...
 • Generování hor a oblak pomocí fraktální geometrie 

  Tůma, Petr
  Práce se zabývá generováním krajinných útvarů pomocí fraktální geometrie. Je zde vysvětlen pojem fraktál a termíny s ním spojené. Další kapitoly popisují základní teoretické úvahy a implementace jednotlivých algoritmů. ...
 • Modulární systém kasina 

  Bartůněk, Petr
  Práce je zaměřena na modulární vývoj hazardního herního systému. V systému se nachází jeden hlavní modul obsluhující databázi hráčů a uživatelských účtů. Každá hra v tomto systému je dvojice modulů; herní server, který ...
 • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

  Župka, Jiří
  Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...
 • Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy 

  Havlena, Jan
  Bakalářská práce "Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy" má za cíl vytvoření modulu pro komunikaci s portálem České daňové správy (ČDS) a implementování jedno pilotní elektronické podání přiznání na tento ...
 • Scrabble pro mobilní telefony 

  Kaněčka, Ondřej
  Práce zkoumá možnosti vyhledávacích algoritmů a slovníkových datových struktur na platformách s omezeným výpočetním výkonem a dostupnou pamětí (typicky jde o mobilní telefony) a ukazuje jejich výhody a nevýhody v souvislosti ...