Recent Submissions

 • Simulátor logických obvodů 

  Kunovský, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout online systém pro podporu výuky hardwarově orientovaných kursů, který bude dovolovat demonstrovat základní principy číslicových obvodů, a to zejména jednoduchých a komplexních kombinačních a ...
 • Počítačová podpora her typu LARP 

  Smiešková, Katarína
  Tato bakalářská práce sa zabývá vytvořením systému pro podporu hraní her, jakými jsou LARP nebo stolní hry na hrdiny. V práci je poprána současná úroveň počítačové podpory pro hry tohoto typu, rozebrána problematika ...
 • Modelování elektrických obvodů s využitím diferenciálního počtu 

  Šulc, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření jednoduchého grafického výpočetního editoru, ve kterém je možné snadno a rychle vytvářet kvalitní návrhy schémat elektrických obvodů. Následně je aplikace schopna automaticky ...
 • Optimalizace v zadní části zpětného překladače 

  Kollár, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou optimalizací v zadní části zpětného překladače. Úlohou těchto optimalizací je vylepšit čitelnost produkovaného zdrojového kódu. V úvodu jsou poskytnuty základní informace o reverzním ...
 • Rekonstrukce instrukčních idiomů v rekonfigurovatelném zpětném překladači 

  Pokorný, Fridolín
  Cílem této práce je detekce a následná transformace instrukčních idiomů využívaných v moderních překladačích. Instrukční idiomy jsou používané pro optimalizaci kódu produkovaného překladačem kvůli tvorbě rychlejších, ...
 • Aplikace pro ovládání inteligentní elektroinstalace iNELS pro platformu iOS 

  Gajdoš, Pavel
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a vývoji aplikace pro zařízení Apple iPad, jejímž cí- lem je ovládání inteligentní elektroinstalace iNELS vyvíjené firmou ELKO EP s.r.o. V práci jsou popsány vývojové prostředky pro ...
 • Uniform Marker Fields pro Android 

  Salát, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vlastního detektoru Uniform Marker Fields a ladící aplikace pro mobilní zařízení. Implementace detektoru přináší alternativní postupy k původnímu řešení, tak aby co nejvíce ...
 • Nástroj pro vlastní tvorbu NFC štítků na platformě Android 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá bezdrátovou technologií NFC, její podporou na platformě Android a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace, která je schopná pracovat s vlastními NFC štítky včetně jejich vytváření, ...
 • Implementace virtuálního stroje systému Strongtalk 

  Sitarčík, Ľuboš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit vlastní virtuální stroj na základě již existujícího vir- tuálního stroje systému Strongtalk, respektive upravit tento virtuální stroj napsaný v jazyce MS C++ tak, aby byl přenositelný ...
 • Webová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVS 

  Gavlík, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro vzdálený přístup k nástroji Small- DEVS, implementaci formalismu DEVS. Komunikace po síti je realizována pomocí RESTful API. Webová aplikace je napsána převážně v ...
 • Sledování hlídaného prostoru a detekce narušení bezpečnosti kamerovým systémem 

  Goldmann, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis základních systému používaných pro sledování hlídaného prostoru. Ve stěžejní části práce jsem představil metody počítačového vidění vhodné pro detekci a klasifikaci objektů. Dále jsem na základě ...
 • Určování identity počítače pomocí odchylky vnitřních hodin 

  Franková, Barbora
  Tato práce se zabývá identifikací vzdálených počítačů na základě odchylky vnitřních hodin. Podává informaci o různých metodách sběru a vyhodnocení dat založených na časových razítkách získaných pomocí TCP, ICMP a Javascriptu. ...
 • Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz 

  Dokoupil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti běhu OpenVPN v clusteru a takové řešení implementovat. Nejprve se zabývá analýzou stávajících technologií, možnostmi přístupu k této problematice. Následně je pak rozvedeno ...
 • Detektor utajovaných prostředků pro GNU/Linux 

  Nečas, Radek
  Tato práce se zabývá detekováním skrytých prostředků v prostředí operačních systémů GNU/Linux. Současně analyzuje nástroje, které toto skrývání provádějí (tzv. rootkity). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
 • Interakce robota s virtuálními objekty 

  Fisla, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro robotický operační systém ROS, přidávající virtuální objekty do dat poskytovaných senzory robota. V teoretické části analyzuje techniky simulace kombinující reálne ...
 • Metody měření úspěšnosti dolování dat 

  Trunkát, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na měření úspěšnosti dolování dat v oblasti shlukovaní. Seznamuje se základními pojmy, vlastnostmi dolování dat a hlavně se shlukovou analýzou dat. V rámci práce byl vytvořen program, který ...
 • Hraní her s neurčitostí 

  Bajza, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu expectiminimax pro hry s nulovým součtem.  Poukazuje na komplikace, které mohou nastat, při aplikaci algoritmu expectiminimax na složitější hry  z této kategorie. V ...
 • Processing of Video Records 

  Čerešňák, Michal
  V této práci je prezentován systém pro zpracování videa se zaměřením na detekci a rozeznávání  obličejů. Systém zpracovává video stream z kamery v reálném čase. K detekci obličejů využívá ViolaJones detektor. Pro rozeznávání ...
 • Klávesnice pomocí pohledu 

  Sznapka, Jakub
  Cílem bakalářská práce je vytvoření nástroje pro psaní pohledem. Zabývá se problematikou snímání pohledu a jeho vyhodnocováním. Obsahuje popis metody Swype, která se používá při psaní na dotykových displejích. Následuje ...
 • Nástroje pro testování propustnosti sítě 

  Loffay, Pavol
  Cílem této práce je vytvořit rešerši existujících open source nástrojů, které jsou zaměřeny na diagnostiku síťového provozu pomocí měření propustnosti a dalších základních parametrů. Práce se věnuje vytvoření metodiky pro ...

View more