Now showing items 102-121 of 354

 • Hardwarově akcelerovaná funkční verifikace procesoru 

  Funiak, Martin
  Mezi aktuálně používané verifikační přístupy patří funkční verifikace. Při funkční verifikaci se ověřuje korektnost implementace počítačového systému vzhledem k specifikaci. Slabým místem v rámci přístupu funkční verifikace ...
 • Hloubková mapa z dvojice obrazů 

  Raab, Filip
  Tato práce popisuje proces vytváření hloubkové mapy. K vytváření využívá mapy disparity. V teoretické části jsou popsány základní metody vytváření mapy disparit a její přepočet na hloubkovou mapu. Je učiněno rozhodnutí ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Hluboké zásobníkové automaty konečného indexu 

  Poncová, Vendula
  Tato práce představuje několik modifikací hlubokých zásobníkových automatů s ohledem na redukci počtu stavů nebo nevstupních symbolů. Je ukázáno, že síla hlubokých zásobníkových automatů konečného indexu není ovlivněna ...
 • Hra s prvky rozšířené reality pro platformu Android 

  Pösel, Robert
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro geolokační hry na platformě Android. Jeho použití je následně demonstrováno na ukázkové aplikaci. V tomto textu jsou také popsány některé geolokační hry a možnosti ...
 • Hra využívající senzory mobilních zařízení 

  Hrdina, Pavel
  Práce pojednává o přiblížení platformy Android na mobilních zařízeních a programování her pomocí knihovny LibGDX. V rámci práce bude navržena hra využívající senzory mobilních zařízení a popsána její implementace.
 • Hraní her s neurčitostí 

  Bajza, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu expectiminimax pro hry s nulovým součtem.  Poukazuje na komplikace, které mohou nastat, při aplikaci algoritmu expectiminimax na složitější hry  z této kategorie. V ...
 • HTML5 aplikace pro smartphone a tablet umožňující značkování míst v mapě 

  Kasper, Valter
  Rozvoj webových technologiím na čele s HTML5 standartem, dovoluje vývoj pokročilých mobilních aplikací jen s použitím HTML, CSS a JavaScriptu. V mnoha případech je tento přístup lepší, jako vytvářet nativní mobilní aplikaci ...
 • Identifikace řečníka na mobilním telefonu 

  Kallab, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je rozdělena do devíti kapitol, které pojednávají o vývoji aplikace "IDENTIFIKACE ŘEČNÍKA NA MOBILNÍM TELEFONU" pro operační systém Android. V úvodu práce je tento moderní operační systém, vzbuzující ...
 • Implementace algoritmů založených na rozhodovacích stromech v jazyce C# 

  Grolig, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem dolovacích algoritmů pro klasifikaci založených na rozhodovacích stromech pro analytický systém vyvíjený v rámci projektu Systém pro zvýšení bezpečnosti v prostředí Internetu analýzou ...
 • Implementace pravidel a strategií soutěže RedBot 

  Orava, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením zadání programovací soutěže RedBot. Jedná se o soutěž pro studentské týmy, pořádanou společností RedHat. Práce popisuje postup tvorby zadání soutěže a implementaci vyhodnocovacího serveru, ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Ftorek, Peter
  Cílem této práce je popsat statistické metody komprese dat. Úvod pokrývá teoretické minimum komprese dat. Těžiště práce tvoří popis jednotlivých metod a implementace Burrows-Wheelerovho kompresního algoritmu v programovacím ...
 • Implementace virtuálního stroje systému Strongtalk 

  Sitarčík, Ľuboš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit vlastní virtuální stroj na základě již existujícího vir- tuálního stroje systému Strongtalk, respektive upravit tento virtuální stroj napsaný v jazyce MS C++ tak, aby byl přenositelný ...
 • Informační systém na chytrém telefonu pro učitele 

  Živnůstka, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou informačním systémů na základních a středních školách s využitím chytrých telefonů vyučujícími v hodinách. Cílem práce je vytvořit aplikaci spustitelnou na operačních systémech Android a iOS, ...
 • Informační systém pro pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně 

  Fekiač, Filip
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému, který bude umožňovat výlučný přístup k pracovišti robotického ramene na základě provedené rezervace časového bloku. Informační systém zabezpečuje možnost plánování rezervací ...
 • Informační systém pro ZUŠ 

  Slabý, Pavel
  Práce pojednává o vývoji informačního systému pro základní uměleckou školu. Jednotlivé kapitoly se věnují analýze požadavků zákazníka, návrhu systému podle požadavků, plánování projektu (Ganttův diagram, řízení rizik), ...
 • Informační systém skautského oddílu s využitím API webové galerie 

  Vaněk, Petr
  V této práci je popsán návrh a realizace informačního systému skautského oddílu, který pro správu fotografií využívá aplikačně programové rozhraní. Systém uživatelům poskytuje zejména ucelenou správu komponent, příspěvků, ...
 • Informační systém Skupiny zpracování přirozeného jazyka 

  Seitler, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření pro informační systém KNOTIS. Výsledkem práce je funkční nástroj pro tvorbu výkazů z programů pro sledování času a nová verze automatického plánovače.
 • Inovace Uniform Marker Fields pro větší volnost měřítka zobrazení 

  Studený, Petr
  Tato práce se zabývá inovací Uniformního Pole Markerů, které pokrývá rozsáhlou oblast a~skládá se ze vzájemně překrývajících se dílčích markerů. Cílem je umožnit detekci z~mnoha různých vzdáleností kamery od pole markerů ...
 • Inovativní webová aplikace pro organizaci generických informací 

  Přichystal, Jan
  Práce se zabývá vytvořením obecné, inovativní aplikace pro správu dat, která bude běžet v prostředí webového prohlížeče s úložištěm na vzdáleném serveru. Důraz je kladen na vhodný návrh architektury a implementaci s využitím ...