Now showing items 110-129 of 354

 • Identifikace řečníka na mobilním telefonu 

  Kallab, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je rozdělena do devíti kapitol, které pojednávají o vývoji aplikace "IDENTIFIKACE ŘEČNÍKA NA MOBILNÍM TELEFONU" pro operační systém Android. V úvodu práce je tento moderní operační systém, vzbuzující ...
 • Implementace algoritmů založených na rozhodovacích stromech v jazyce C# 

  Grolig, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem dolovacích algoritmů pro klasifikaci založených na rozhodovacích stromech pro analytický systém vyvíjený v rámci projektu Systém pro zvýšení bezpečnosti v prostředí Internetu analýzou ...
 • Implementace pravidel a strategií soutěže RedBot 

  Orava, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením zadání programovací soutěže RedBot. Jedná se o soutěž pro studentské týmy, pořádanou společností RedHat. Práce popisuje postup tvorby zadání soutěže a implementaci vyhodnocovacího serveru, ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Ftorek, Peter
  Cílem této práce je popsat statistické metody komprese dat. Úvod pokrývá teoretické minimum komprese dat. Těžiště práce tvoří popis jednotlivých metod a implementace Burrows-Wheelerovho kompresního algoritmu v programovacím ...
 • Implementace virtuálního stroje systému Strongtalk 

  Sitarčík, Ľuboš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit vlastní virtuální stroj na základě již existujícího vir- tuálního stroje systému Strongtalk, respektive upravit tento virtuální stroj napsaný v jazyce MS C++ tak, aby byl přenositelný ...
 • Informační systém na chytrém telefonu pro učitele 

  Živnůstka, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou informačním systémů na základních a středních školách s využitím chytrých telefonů vyučujícími v hodinách. Cílem práce je vytvořit aplikaci spustitelnou na operačních systémech Android a iOS, ...
 • Informační systém pro pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně 

  Fekiač, Filip
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému, který bude umožňovat výlučný přístup k pracovišti robotického ramene na základě provedené rezervace časového bloku. Informační systém zabezpečuje možnost plánování rezervací ...
 • Informační systém pro ZUŠ 

  Slabý, Pavel
  Práce pojednává o vývoji informačního systému pro základní uměleckou školu. Jednotlivé kapitoly se věnují analýze požadavků zákazníka, návrhu systému podle požadavků, plánování projektu (Ganttův diagram, řízení rizik), ...
 • Informační systém skautského oddílu s využitím API webové galerie 

  Vaněk, Petr
  V této práci je popsán návrh a realizace informačního systému skautského oddílu, který pro správu fotografií využívá aplikačně programové rozhraní. Systém uživatelům poskytuje zejména ucelenou správu komponent, příspěvků, ...
 • Informační systém Skupiny zpracování přirozeného jazyka 

  Seitler, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření pro informační systém KNOTIS. Výsledkem práce je funkční nástroj pro tvorbu výkazů z programů pro sledování času a nová verze automatického plánovače.
 • Inovace Uniform Marker Fields pro větší volnost měřítka zobrazení 

  Studený, Petr
  Tato práce se zabývá inovací Uniformního Pole Markerů, které pokrývá rozsáhlou oblast a~skládá se ze vzájemně překrývajících se dílčích markerů. Cílem je umožnit detekci z~mnoha různých vzdáleností kamery od pole markerů ...
 • Inovativní webová aplikace pro organizaci generických informací 

  Přichystal, Jan
  Práce se zabývá vytvořením obecné, inovativní aplikace pro správu dat, která bude běžet v prostředí webového prohlížeče s úložištěm na vzdáleném serveru. Důraz je kladen na vhodný návrh architektury a implementaci s využitím ...
 • Inteligentní systém pro odpovídání na otázky 

  Mičulka, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování otázek položených v přirozeném jazyce a jejich použitím ve vyhledávačích. Práce osvětluje základní principy funkčnosti vyhledávacích systémů s hlavním zaměřením na vyhledávání ...
 • Inteligentní zpracování záložek (bookmarks) 

  Brhel, Miroslav
  Práce se zabývá inteligentním zpracováním záložek, zejména shlukováním internetových stránek podle podobnosti textu. Praktická část představuje návrh a realizaci sytému, který dokáže utřídit záložky a sdružit příbuzné ...
 • Interakce robota s virtuálními objekty 

  Fisla, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro robotický operační systém ROS, přidávající virtuální objekty do dat poskytovaných senzory robota. V teoretické části analyzuje techniky simulace kombinující reálne ...
 • Interaktivní aplikace v jazyce UnrealScript 

  Musil, Miloš
  Tato práce se zaměřuje na tvorbu projektů v Unreal Development Kitu, především pak na jejich programování v doprovodném jazyce UnrealScript. Jsou zde stručně probrány nástroje, které jsou v UDK integrovány pro tvorbu scén ...
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android 

  Podmolík, Leopold
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdáleného ovládání robota. Cílem je navrhnout a naimplementovat uživatelské rozhraní na zařízení s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Android. Uživatelské rozhraní je primárně ...
 • Interaktivní turistický průvodce 

  Henry, Andrii
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace Interaktivní turistický průvodce pro platformu Android. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace, která prostřednictvím tzv. rozšířené reality zobrazuje na obrazovce ...
 • Interpreter bytového kódu Java 

  Husák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat interpreter bytového kódu Java na platformě FITkit. V práci je nejprve rozebrána problematika jazyka Java, zejména vlastnosti přenositelného bytekódu a virtuálního stroje ...
 • Jabber bot ovládaný přes REST API 

  Stískala, Viktor
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci a využití bota ovládaného přes REST API a komunikujícího prostřednictvím XMPP protokolu. Aplikace je navržena s ohledem na minimální náročnost na systémové prostředky, možnosti ...