Now showing items 129-148 of 354

 • Jabber bot ovládaný přes REST API 

  Stískala, Viktor
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci a využití bota ovládaného přes REST API a komunikujícího prostřednictvím XMPP protokolu. Aplikace je navržena s ohledem na minimální náročnost na systémové prostředky, možnosti ...
 • Jazyky Petriho sítí a jejich akceptory 

  Pavlů, Igor
  Tato práce se zabývá P/T Petriho sítěmi a jazyky Petriho sítí. V práci jsou také uvažovány omega-jazyky a jejich vztak k Petriho sítím. Hlavní náplní práce je navržení akceptoru (rozšířené Petriho sítě) některých tříd ...
 • Jednotkové testování zobrazovacího jádra prohlížeče 

  Šťastný, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na jednotkové testování zobrazovacího jádra prohlížeče pomocí nástroje JUnit. V práci je popsána architektura zobrazovacího jádra CSSBox a seznámení se s nástrojem pro jednotkové testování ...
 • Kartézské genetické programování v jazyce Python 

  Dvořáček, Petr
  Kartézské genetické programování (CGP) patří mezi evoluční algoritmy. Byl primárně vytvořen pro návrh kombinačních obvodů. Dále může být použit k optimalizaci funkcí, v klasifikaci, evolučním umění atd. Tato práce se zabývá ...
 • Klávesnice pomocí pohledu 

  Sznapka, Jakub
  Cílem bakalářská práce je vytvoření nástroje pro psaní pohledem. Zabývá se problematikou snímání pohledu a jeho vyhodnocováním. Obsahuje popis metody Swype, která se používá při psaní na dotykových displejích. Následuje ...
 • Klient protokolu Hot Rod pro C++ 

  Šimíček, Ondřej
  V dnešní době je velký zájem o distribuovaná úložiště poskytující velkou kapacitu, dostupnost a spolehlivost. Tato bakalářská práce popisuje distribuované úložiště Infinispan projektu a jeho vlastní Hot Rod protokol. Hlavním ...
 • Klient-server aplikace pro modelování a simulaci na bázi DEVS 

  Brázdil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro modelování a simulaci na bázi DEVS. Jedná se o klient-server aplikaci, přičemž klient je implementován jako samonosná aplikace v jazyku Java. ...
 • Komponenta JSF pro vykreslování grafů s podporou AJAX 

  Macko, Lukáš
  Cílem této práce bylo vytvořit komponentu pro framework Java Server Faces vykreslující grafy. Komponenta představuje abstrakci nad javascriptovou knihovnou. Umožňuje vykreslovat čarové, sloupcové a koláčové grafy. Rovněž ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Přikryl, Lukáš
  Práce se zabývá kompresí obrazu pomocí vlnkové transformace. Konkrétně jsou k tomuto účelu použity algoritmy EZW, SPIHT a EBCOT Tier1. Tyto algoritmy jsou pak srovnány se standardem JPEG a JPEG2000. Dále jsou zde, ke ...
 • Kontrola bezpečné vzdálenosti v autě pro platformu Android 

  Pracuch, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje detekování automobilů na platformě Android a popisuje několik způsobů detekce objektů. Aplikace využívá kameru mobilního telefonu a zpracovává obraz pomocí OpenCV knihovny. Detekce je založena ...
 • Lékařský software pro vyúčtování dokladů 

  Pohl, Ondřej
  Cílem práce je rozšíření lékařského softwaru OpenDositech. Rozšířením je implementace rozhraní pro elektronickou komunikaci s webovými portály zdravotních pojišťoven do programu OpenDositech. Nejprve je popsán dostupný ...
 • Lokalizace robota pomocí kamery 

  Heřman, Petr
  Cílem této práce je návrh jednoduché lokalizační metody a její implementace pro robotický operační systém ROS. Tato metoda využívá monokulární kameru jako jediný senzor a odhaduje pozici v předem známé mapě. V rámci ...
 • Luštič osmisměrky pro platformu Android 

  Buno, Petr
  Tento dokument se zabývá algoritmy pro vyhledávání v rozpoznaném textu z pořízeného snímku a vývojem aplikace pro mobilní platformu Android. V této práci jsou představeny knihovny pro rozpoznávání textu v obraze a existující ...
 • Matematika pro ZŠ 

  Žaba, Jakub
  Hlavním cílem této práce je uplatnit gamifikační prvky ve webové aplikaci, která umožňuje procvičování matemických příkladů pro základní školy. Aplikace je vytvořena jazykem PHP a SQL, a Nette Frameworkem. K procvičování ...
 • Metody měření úspěšnosti dolování dat 

  Trunkát, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na měření úspěšnosti dolování dat v oblasti shlukovaní. Seznamuje se základními pojmy, vlastnostmi dolování dat a hlavně se shlukovou analýzou dat. V rámci práce byl vytvořen program, který ...
 • Měření rychlosti s použitím radaru 

  Martinů, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá měřením rychlosti s využitím radaru s kontinuálním vysíláním. V úvodní části jsou popsány základní rozdíly radarových modulů a jejich principy. Ústřední část je věnována zpracování signálu radaru ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Sekera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Roubal, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci jednoduchého mikroblogu pro týmy. Hlavním cílem této webové aplikace je usnadnit komunikaci a sdílení informací mezi členy týmu. Aplikace je založena na ...
 • Mikropočítač v ultralehkém letadle/vrtulníku 

  Široký, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vestavěného systému pro ultralehká letadla a vrtulníky. Cílem je navrhnout, vytvořit a otestovat systém, pomocí kterého by bylo možné zaznamenávat sadu leteckých dat. Ta je tvořena ...