Now showing items 160-179 of 354

 • Načítání a tisk ASCII čísel v FPGA 

  Závodník, Tomáš
  Tématem této práce je otázka zpracování dekadických čísel binárními hardwarovými jednotkami. Použití specializovaného hardware pro tento účel je problematické zejména z důvodu nekompatibility obou číselných soustav. Práce ...
 • Naprocházku.cz - mobilní služba pro poznávání okolí 

  Dočkal, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní služby - aplikace pro platformu Android. Součástí je návrh, implementace a testování aplikace pro poznávání okolí formou procházek. Práce také popisuje problematiku vývoje ...
 • Naprocházku.cz - webová služba pro poznávání okolí 

  Špaček, Jiří
  Podělení se o své zážitky s ostatními na internetu je v dnešní době velmi oblíbené. A proto vznikla služba, která má za cíl usnadnit návštěvníkům sdílení svých oblíbených procházek. Tato práce se zabývá návrhem a implementací ...
 • Navigace pro iOS 

  Sladeček, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace softwaru mobilní navigace pro platformu iOS, respektive aplikace pro zařízení iPhone a iPad. Jednoduchá navigace umožňuje uživateli zjistit aktuální polohu, zobrazit mapu ve 2D i 3D módu ...
 • Navigace pro paragliding pro platformu Android 

  Imrich, Martin
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace Navigace pro paragliding na platformě Android.  Vzdušný prostor je rozdělen na velké množství území s různými pravidly a omezeními. Paraglidista ve vzduchu nepozná, jestli ...
 • Nástroj na zaznamenávání činností pro Windows Phone 

  Munk, Filip
  Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace na zaznamenávání činností pro platformu Windows Phone. Výsledkem je elegantní a efektivní program, který svou funkcionalitou podporuje rychlost ovládání ze strany uživatele. ...
 • Nástroj pro analýzu kooperativních her 

  Kessner, Filip
  Kooperativní hry nejčastěji modelují systémy reálného světa, ve kterých jde o spolupráci nebo o společné rozhodnutí. Zkoumaným systémem může být taková drobnost, jakou je spor o košili, ale i závažný problém jako tvorba ...
 • Nástroj pro detekci zranitelnosti SQL Injection 

  Kutypa, Matouš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnostní chyby SQL injection. V práci jsou popsány běžně používané postupy při útocích na informační systémy a jsou také probrány možnosti obrany včetně uvedení způsobů ...
 • Nástroj pro klasifikaci síťových toků podle obsahu 

  Schoffer, Pavel
  Práce se zabývá tvorbou experimentální aplikace pro hloubkovou analýzu obsahu paketu (Deep Pacekt Inspection) založené na nástroji Microsoft Network Monitor. Tento nástroj umožňuje dekódování síťových protokolů dle jejich ...
 • Nástroj pro monitorování a oznamování multicastových multimediálních streamů 

  Dorušák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro monitorování a oznamování multicastových multimediálních streamů. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude monitorovat MPEG-TS streamy v zadaných multicastových ...
 • Nástroj pro prezentování videí a dalšího obsahu na obrazovce s dotykovým vstupem 

  Zapletal, Libor
  Práce popisuje vývoj aplikace pro systémy Windows pomocí technologie WPF zaměřené na prezentování videí s využitím dotykového ovládání. Aplikace je velice jednoduchá na ovládání a jejím hlavním účelem je usnadnit uživateli ...
 • Nástroj pro testování webových služeb standardu DPWS 

  Malášek, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh a implementace nástroje pro monitorování a testování webových služeb dle specifikace DPWS. Práce jednak obsahuje vysvětlení základních pojmů týkajících se webových služeb, standardu DPWS a použitých ...
 • Nástroj pro vlastní tvorbu NFC štítků na platformě Android 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá bezdrátovou technologií NFC, její podporou na platformě Android a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace, která je schopná pracovat s vlastními NFC štítky včetně jejich vytváření, ...
 • Nástroj pro výpočet Nashova ekvilibria v nekooperativních hrách s nenulovým součtem 

  Šebek, Petr
  Tato práce se zabývá popisem vývoje nástroje pro výpočet Nashova ekvilibria v nekooperativních hrách s nenulovým součtem. Definuje základní pojmy v teorii nekooperativních her. Popisuje vhodné algoritmy pro výpočet ryzího ...
 • Nástroje a technologie pro vytváření mobilních aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává možnosti vývoje mobilních aplikací pro různé mobilní operační systémy (Android, Windows Phone atd.). Práce také popisuje dostupné nástroje k tvorbě mobilních aplikací. Na základě ...
 • Nástroje pro testování propustnosti sítě 

  Loffay, Pavol
  Cílem této práce je vytvořit rešerši existujících open source nástrojů, které jsou zaměřeny na diagnostiku síťového provozu pomocí měření propustnosti a dalších základních parametrů. Práce se věnuje vytvoření metodiky pro ...
 • Návod a praktické příklady k tvorbě jednoduchých vestavných USB aplikací založených na MC9S08JM60 

  Riša, Michal
  Tato práce se zabývá implementací USB myši a USB klíče na mikrokontroléru MC9S08JM60. Všechny vestavné USB aplikace pro MC9S08JM60 musí implementovat určitou část USB standardu, která je v této práci zarhnutá do USB ovladače ...
 • Návrh a konstrukce šestinohého mobilního robotu 

  Žák, Marek
  V této práci je popsán návrh, rozbor a implementace šestinohého kráčejícího robotu - hexapodu. V jednotlivých kapitolách je rozebrán návrh a implementace mechanické konstrukce, elektronických a silových prvků a jednotlivých ...
 • Návrh a realizace prototypu zařízení pro vícekanálové sledování měřených veličin po USB 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a sestrojit zařízení s mikrokontrolérem Freescale MC9S08JM60, které bude rozšiřovat laboratorní přípravek používaný ve cvičeních z předmětu Prvky počítačů na FIT VUT v Brně. Zařízení umožňuje ...
 • Návrh digitálních filtrů na GPU 

  Vaverka, Filip
  Tato práce ukazuje jeden z přístupů k návrhu digitálních filtrů s nekonečnou impulzní odezvou a volitelným řádem. Prezentované řešení je založeno na evolučním genetickém algoritmu a umožňuje tedy přímý návrh filtru dle ...