Now showing items 182-201 of 354

 • Ochrana datové sítě s využitím dat NetFlow 

  Hanousek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií NetFlow, která umožňuje podrobné monitorování počítačových sítí. V teoretické části jsou představeny nejznámější bezpečnostní hrozby pro datovou síť. Pro vybrané z nich jsou ...
 • Odstranění šumu z obrazu 

  Jurák, Martin
  Digitální obraz je často poškozen šumem. Proto bylo vytvořeno mnoho metod pro jeho odstranění. Tato práce se popisuje a porovnává tři z těchto metod: konvoluční filtry typu dolní propust, bilaterální filtr a prahování ...
 • Offline editor wiki pro Android 

  Chrastina, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá wiki weby a mobilní platformou Android. Jejím cílem je vytvořit aplikaci, která umožňuje offline editaci wiki webů na mobilních zařízeních. Tato aplikace má být zaměřena na přívětivé uživatelské ...
 • On-line dashboard pro startupy 

  Pecsérke, Róbert
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která umožní přihlášeným uživatelům vytvářet si emailové účty s náhodným názvem účtu - Dropbox. Na tyto pak uživatelé mohou přesměrovat ...
 • Oprava lichoběžníkového zkreslení projektoru (keystoning problem) 

  Vrzal, Radek
  Tato práce se zabývá problémem lichobežníkového zkreslení projektoru. Jsou zde popsány příčiny vzniku a také různé metody korekce tohoto jevu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která pomocí webkamery připojené k počítači ...
 • Optimalizace algoritmů pro vyhledávání triplexů v DNA 

  Hon, Jiří
  Současné studie naznačují, že triplexy hrají důležitou roli v mechanismech regulace transkripce, rekombinace DNA a mutageneze a mají proto velký význam pro biologii, biotechnologii a medicínu. Tato bakalářská práce ...
 • Optimalizace rozmístění dílů ve skladu 

  Pyszko, Petr
  Tato práce se zabývá optimalizací rozmístění dílů ve skladu. Řešení tohoto problému je založeno na čtyřech metodách rozmístění, jejichž klady a zápory jsou diskutovány. Efektivita těchto metod je testována pomocí simulátoru ...
 • Osobní sledování využití telefonu a aktivit s OS Android 

  Čurilla, Matej
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro mobilní operační systém Android a legislativní stránkou takovéto činnosti. Úkolem aplikace je sledovat činnost zařízení ve formě zaznamenávání historie ...
 • Ovládání počítače pomocí gest 

  Lacko, Peter
  Tato práce se zabývá tvorbou systému pro ovládání počítače přes webkameru pomocí gest, přičemž gesto je zde chápáno jako pohyb ruky utvářející nějaký vzor. V úvodu jsou popsány metody pro detekci ruky v obrazu, sledování ...
 • Platforma pro realizaci deskových her na počítači 

  Křenek, Aleš
  Práce si klade za cíl vytvořit interpret a uložení herních prvků. Jejím primárním cílem je vytvořit platformu pro tvorbu deskových her, která bude použitelná i člověkem, který nemá znalosti z oboru programování. Sekundárními ...
 • Plánování optimální trajektorie letadla 

  Janků, Petr
  Tato práce se zabývá hledáním optimální trajektorie letadla, jak ve spojitém, tak v diskretizovaném prostředí. Teoretická část je věnována základním pojmům z problematiky plánování pohybu a popisu vybraných metod plánování ...
 • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

  Mokrá, Radka
  Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...
 • Podpora XML šablon v PHP rámcích 

  Ambrož, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou definice šablon stránek v PHP rámcích. Jejím cílem je navrhnout a implementovat rozšíření pro Nette Framework, které umožní definovat šablony v jazyce XML. V rámci práce byly také porovnány ...
 • Pokročilá animace postav 

  Matýšek, Michal
  Tato práce popisuje moderní techniky animací postav v reálném čase a jejich praktickou implementaci v jazyce C++ s použitím knihoven DirectX a PhysX. První část textu se zabývá výkladem vybraných způsobů animace a je ...
 • Pokročilá detekce lidské tváře 

  Koníček, Igor
  K detekci, lokalizaci a určení úhlů natočení tváře bylo dříve přistupováno k jako třem rozlišným úkolům. Tato práce se zabývá algoritmy, které tyto problémy sjednocuje do jednoho algoritmu. K tomu využívá technologie ...
 • Pokročilé instalace v síti 

  Rozkoš, Martin
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení s dostupnými řešeními pro zavádění operačních systémů ze sítě a jejich srovnání. Implementační část práce se zabývá instalací a konfigurací zvolených řešení, tvorbou obrazů ...
 • Pokročilé metody optimalizace kompilátorech 

  Martiško, Jakub
  Tato práce se zabývá optimalizací zdrojového kódu při jeho překladu. Práce představuje některé v současnosti používané metody. Mimo to jsou zde zavedeny i metody nové, vycházející z vlastností booleovy algebry. Práce se ...
 • Pokročilé poznámky pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro práci s poznámkami na operačním systému Android. Aplikace využívá senzory mobilní platformy pro pokročilejší funkce. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi ...
 • Pokročilé techniky tranformací jazyka C do jazyků popisujících hardware 

  Michalik, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací transformací aplikovaných při převodu jazyka C, použitého k popisu chování v rámci specifikace architektury v jazyce CodAL, do jazyků pro popis hardware. Cílem realizovaných ...