Now showing items 250-269 of 354

 • Sada příkladů pro demonstraci práce s platformou Questa 

  Krajčír, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá prezentací práce s verifikační platformou Questa od společnosti Mentor Graphics při verifikaci číslicových obvodů. V úvodu práce jsou poskytnuty základní informace o principech verifikace ...
 • Sada testů GUI instalačního nástroje Anaconda 

  Sedlák, Jan
  Cílem této práce je prozkoumat principy a dostupné nástroje pro automatizované testování grafického uživatelského rozhraní. Jeden z těchto nástrojů je rozšířen a použit pro návrh a implementaci testů instalace linuxové ...
 • Sdílená tabule založená na KDE Telepathy 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá implementací komunikačního klienta s názvem Makneto++, který je založen na rozhraní Telepathy (pro určité části bylo občasně využíváno již hotového kódu z KDE Telepathy, jež je licencován GNU LGPL). ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Radimák, Samuel
  Tato bakalářská práce je věnovaná popisu metod sdílení plochy a možnostem, které tato řešení poskytují. V práci jsou vysvětleny pojmy spojené se sdílením plochy. Dále jsou tu popsána jednotlivá existující řešení. Uvedené ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Kováčik, Dušan
  Tato práce se zabývá způsobem sdílení části obrazovky mezi více uživateli. Je v~ní popsaný návrh takové aplikace, která, kromě samotného sdílení, nabízí možnost upravovat tyto snímky jeste před jejich odesláním. Samozřejmostí ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Bieliňski, Tomasz
  Tahle práce se zabývá rozborem existujúcich řešení, návrhem a implementací aplikace, která bude schopna v libovolném čase přenést obraz na obrazovku druhého počítače. Je rozdělena na dvě části a to serverovou a klientskou. ...
 • Simulace davu metodou BOIDS 

  Burda, Radek
  Práce popisuje metodu simulace shlukování C.Reynoldse -- BOIDS -- a použije ji jako základní model pro simulaci davu. Popisuje metody vyhýbání se překážkám a jak rozsuzovat síly (pravidla shlukování, vyhýbání se překážkám ...
 • Simulace pohybu robota 

  Langer, Lukáš
  Simulace robota je v současné době nezbytná část v robotickém vývoji a výběr simulátoru hraje důležitou roli. Cílem práce bylo zdůraznit proč je simulace důležitá a zobrazit její výhody a nevýhody. Další cíl bylo zmapovat ...
 • Simulace spolupráce agentů v prostředí Jason 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou simulátoru multiagentního systému, ve kterém agenti spolupracují. Čtenář se nejprve seznámí se základy agentních systémů, jejich tvorbou a modelováním. V práci je popsán návrh prostředí, v němž se ...
 • Simulace tekutin 

  Životský, Tomáš
  Tato práce se zabývá simulací a následnou vizualizací kapalných látek. Jsou zde popsány různé metody pro výpočet reálného pohybu a chování kapalin. Samotná práce je poté založena na metodách, které dokáží být simulovány v ...
 • Simulátor a debugger procesoru PicoBlaze 

  Vampola, Pavel
  Tato práce se zabývá procesorem PicoBlaze a možnostmi jeho simulace a ladění. Představí čtenáři strukturu procesoru, jeho instrukční sadu a existující vývojové nástroje. Popisuje návrh a implementaci pluginu pro QDevKit, ...
 • Simulátor robotického pracoviště 

  Hraboš, Martin
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací aplikace pro simulaci robotického ramene. Jedná se o skutečný model robota, který je umístněný ve Fakulte informačních technologií v Brně. Robotem je možné libovolně manipulovat ...
 • Simulátor střelnice s využitím zpracování obrazu 

  Csóka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací simulátoru střelnice s využitím zpracování obrazu. Střelnice je postavena na principu vysvěcování laseru umístěného ve zbrani na zobrazovací plochu terče (dataprojektor ...
 • Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech 

  Daniš, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru lesního požáru založeného na celulárních automatech. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen ...
 • Síťová aplikace pro výuku šachu 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením aplikace pro výuku šachu. Metody výuky zahrnují kromě hry proti počítači také síťovou hru proti hráči či počítači a je vytvořena i podpora pro použití šachových diagramů. Program disponuje podporou ...
 • Skákající konečné automaty a převodníky 

  Hrubý, Juraj
  Tato bakalářská práce navazuje na studium skákajících konečných automatů a zavádí skákající konečné převodníky. Skákající konečné automaty jsou modifikované konečné automaty tak, že symboly ze vstupní pásky nejsou čteny ...
 • Skriptovací jazyky na platformě Java 

  Genserek, Michal
  Práce se zabývá skriptovacími jazyky odpovídajícími normě JSR223 na platformě Java, součástí práce je i popis aplikačního rozhraní vyžadovaného touto normou. Dále je v práci zahrnuto zhodnocení problémů vyplývajících z ...
 • Sledování hlídaného prostoru a detekce narušení bezpečnosti kamerovým systémem 

  Goldmann, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis základních systému používaných pro sledování hlídaného prostoru. Ve stěžejní části práce jsem představil metody počítačového vidění vhodné pro detekci a klasifikaci objektů. Dále jsem na základě ...
 • Sledování pohybu osob ve video sekvenci 

  Johanová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí postavy ve videu pomocí Kinectu. Detektor lidských postav je založený na metodě ComboHod, která využívá barevné i hloubkové informace z obrazu. Cílem práce bylo vytvořit detektor ...