Now showing items 338-354 of 354

 • WAN/LAN Manager for iOS 

  Jakubis, Tomáš
  Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci pro systémy iOS pro správu síťových zařízení, klienty a konfigurace zařízení. To zahrnuje projektovou analýzu, návrh aplikace, její implementaci a testování. Aplikace se skládá z ...
 • Web FIT 

  Čepa, Marián
  Cílem této bakalářské práce je provést redesign webových stránek Fakulty informačních technologií VUT v Brně na základě analýzy a uživatelského testování současného webu. Teoretická část pojednává o iterativním vývoji ...
 • webOS klient pro systém Wherigo 

  Jelen, Jakub
  Moje práce je zaměřena na návrh hybridních aplikací pro platformu webOS a na studium struktury systému Wherigo z programátorského hlediska. Jsou zde řešeny problémy s kompatibilitou aplikací na různých zařízeních webOS. ...
 • Webová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVS 

  Gavlík, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro vzdálený přístup k nástroji Small- DEVS, implementaci formalismu DEVS. Komunikace po síti je realizována pomocí RESTful API. Webová aplikace je napsána převážně v ...
 • Webová služba pro analýzu výsledků měření polovodičových součástek 

  Střálka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém pro zvýšení výstupní kvality distribuovaných čipů pomocí vyřazování potenciálně vadných čipů. Projekt je zpracován pro firmu ON Semiconductor, ...
 • Webové rozhraní pro grafické demo 

  Přikryl, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového rozhraní pro demonstraci programů na zpracování obrazu. Představuje systém propojení jazyka PHP s C++ za pomoci XML souborů. Rozhraní umožňuje uživateli snadné spuštění ...
 • Webové rozhraní pro mapový server založený na infrastruktuře OpenStreetMap 

  Bača, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové mapové aplikace se zaměřením na turisty. Hlavním smyslem aplikace je posunout používaní mapových podkladů od pouhého zobrazování statické informace do stavu, kdy mapa ...
 • Webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií 

  Sládek, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií s názvem HostStats. Jeho úkolem je umožnit uživateli efektivně pracovat s daty a statistikami, které systém poskytuje. Webové ...
 • Webové vývojářské nástroje pro systém Caché 

  Lola, Martin
  Cílem této práce je vytvoření webového vývojářského nástroje pro systém Caché. Tento nástroj bude umožňovat vytváření a editaci tříd, rutin a metod. Při tvorbě bylo dbáno na to, aby výsledná aplikace využívala nastavení ...
 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Tvrdoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...
 • Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémech 

  Pacner, Jan
  V rámci tématu je sestaveno testovací prostředí, ve kterém se vyhodnocují různé metody pro synchronizaci času za účelem stanovení maximální dosažitelné přesnosti hodin v distribuovaném SCADA systému založeném na operačním ...
 • Zobrazení stínů skrze průsvitné materiály 

  Mátl, Roman
  Tato práce se zabývá výpočtem stínů skrze průsvitné materiály pomocí metody zvané Barevné stochastické stínové mapy a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL. Na začátku této práce je představena metoda Stínových ...
 • Zobrazení stínů z všesměrových světelných zdrojů 

  Mikulica, Tomáš
  Tato práce pojednává o možnostech zobrazení stínů z všesměrových světelných zdrojů za použití knihovny OpenGL. Zejména se zaměřuje na algoritmy Cube map shadow mapping a Dual paraboloid shadow mapping. Dále jsou v práci ...
 • Zobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném čase 

  Mareček, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém, který dokáže v reálném čase sbírat data z průběhů měření křemíkových plátů. Může se jednat o desítky až stovky měření a data z těchto měření jsou ...
 • Zpřesňování polohy pomocí diferenciální GPS 

  Košťál, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá principy zpřesňování polohy pomocí diferenciální GPS. Teoretická část se věnuje základním pojmům z oblasti klasické a diferenciální GPS a návrhem implementace diferenciální GPS. Cílem praktické ...
 • Zrychlení vykonávání softwaru pomocí automatických instrukčních rozšíření 

  Melo, Stanislav
  Jednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se procesor přizpůsobit potřebám aplikace, kterou bude vykonávat. Jedním ze způsobů přizpůsobení se je hledání ...
 • Zvýšení výkonu Nitrate klienta pomocí vyrovnávací paměti 

  Holec, Filip
  Cílem práce je návrh a implementace výkonnostních vylepšení modulu python-nitrate. Výkonnostní vylepšení jsou založeny na sesbíraných případech užití, které využívají velké množství dat. Za účelem měření dopadu změn v ...