Now showing items 347-354 of 354

 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Tvrdoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...
 • Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémech 

  Pacner, Jan
  V rámci tématu je sestaveno testovací prostředí, ve kterém se vyhodnocují různé metody pro synchronizaci času za účelem stanovení maximální dosažitelné přesnosti hodin v distribuovaném SCADA systému založeném na operačním ...
 • Zobrazení stínů skrze průsvitné materiály 

  Mátl, Roman
  Tato práce se zabývá výpočtem stínů skrze průsvitné materiály pomocí metody zvané Barevné stochastické stínové mapy a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL. Na začátku této práce je představena metoda Stínových ...
 • Zobrazení stínů z všesměrových světelných zdrojů 

  Mikulica, Tomáš
  Tato práce pojednává o možnostech zobrazení stínů z všesměrových světelných zdrojů za použití knihovny OpenGL. Zejména se zaměřuje na algoritmy Cube map shadow mapping a Dual paraboloid shadow mapping. Dále jsou v práci ...
 • Zobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném čase 

  Mareček, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém, který dokáže v reálném čase sbírat data z průběhů měření křemíkových plátů. Může se jednat o desítky až stovky měření a data z těchto měření jsou ...
 • Zpřesňování polohy pomocí diferenciální GPS 

  Košťál, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá principy zpřesňování polohy pomocí diferenciální GPS. Teoretická část se věnuje základním pojmům z oblasti klasické a diferenciální GPS a návrhem implementace diferenciální GPS. Cílem praktické ...
 • Zrychlení vykonávání softwaru pomocí automatických instrukčních rozšíření 

  Melo, Stanislav
  Jednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se procesor přizpůsobit potřebám aplikace, kterou bude vykonávat. Jedním ze způsobů přizpůsobení se je hledání ...
 • Zvýšení výkonu Nitrate klienta pomocí vyrovnávací paměti 

  Holec, Filip
  Cílem práce je návrh a implementace výkonnostních vylepšení modulu python-nitrate. Výkonnostní vylepšení jsou založeny na sesbíraných případech užití, které využívají velké množství dat. Za účelem měření dopadu změn v ...