Now showing items 228-247 of 335

 • Rozšířená realita pomocí rovinného objektu a lokálních obrazových příznaků 

  Bárta, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s prvky rozšířené reality umožňující mapování rovinného objektu a následnou lokalizaci pozice kamery nad tímto modelem s možností dokreslování dalších informací do obrazu. ...
 • Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android 

  Bezděk, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která využívá technik rozšířené reality a slouží jako navigace pro chytré telefony s operačním systémem Android. Navigace je realizována pomocí rozšířené ...
 • Rozšířená synchronizace kontaktů a kalendáře se službami Google 

  Dohnal, Matěj
  Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku synchronizace osobních dat mezi desktopovou aplikací a službami společnosti Google, na základě zjištěných poznatků a na základě analýzy existujících řešení navrhnout ...
 • Rozšířené zálohování pro OS Windows 

  Šilhán, Jiří
  Digitální informace jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí lidské existence. V elektronické podobě je dnes uloženo stále více informací a to nejen osobních, ale i firemních a státních. Tato bakalářská práce rozebírá ...
 • Rozšíření knihovny pro ovládání IP kamer 

  Šeptun, Michal
  Práce navazuje na projekt vzdáleně dostupného pracoviště robotického ramene. Práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření stávající knihovny pro ovládání IP kamer, hlavně podporou detekce pohybu, synchronizací pohybu ...
 • Řešení viditelnosti ve 3D scénách 

  Kyloušek, Josef
  Obsahem této bakalářské práce je teoretický popis algoritmu pro nepřímé osvětlení scény a jeho implementace. Funkčnost je demonstrována ve vzorové aplikaci. U získaných výsledků je porovnána jejich vizuální kvalita a časová ...
 • Řídicí jazyk pro OpenFlow sítě 

  Antolík, Dávid
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vysoko-úrovňový jazyk OpenFlow-Network Control Language pro popis síťové topologie a chování počítačových sítí. Překladač jazyka a jeho interpretr byl implementován pomocí Trema ...
 • Řídicí jednotka větrání s rádiovou synchronizací času 

  Barták, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvoření řídící jednotky větrání, která si  synchronizuje čas skrze rádiový signál. Řízení probíhá na základě naměřených rosných bodů na obou stranách obvodové zdi. Nejdůležitější části jsou ...
 • Řízení mobilního robota 

  Kozubek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou komunikačního rozhraní mezi mobilním zařízením a robotickým kitem Traxster. Rozhraní bude sloužit k ovládání robota. Aplikace pro mobilní zařízení je vyvíjena pro operační systém ...
 • Řízení mobilního robotu pomocí chytrého telefonu 

  Kořenský, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí robota na Ackermanově podvozku, výběrem vhodných senzorů a kamery. Dále je zde popsán vývoj a následná výroba ovládací jednotky. Pro řízení robota je navržena a vytvořena ...
 • Řízení teploty v místnosti 

  Hruškovský, Antonín
  Tato práce se zabývá výrobou pokojového termostatu pro regulaci teploty v domě či bytu. V textu jsou popsány typy senzorů pro měření teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. Z těchto typů senzorů je ...
 • Sada příkladů pro demonstraci práce s platformou Questa 

  Krajčír, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá prezentací práce s verifikační platformou Questa od společnosti Mentor Graphics při verifikaci číslicových obvodů. V úvodu práce jsou poskytnuty základní informace o principech verifikace ...
 • Sada testů GUI instalačního nástroje Anaconda 

  Sedlák, Jan
  Cílem této práce je prozkoumat principy a dostupné nástroje pro automatizované testování grafického uživatelského rozhraní. Jeden z těchto nástrojů je rozšířen a použit pro návrh a implementaci testů instalace linuxové ...
 • Sdílená tabule založená na KDE Telepathy 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá implementací komunikačního klienta s názvem Makneto++, který je založen na rozhraní Telepathy (pro určité části bylo občasně využíváno již hotového kódu z KDE Telepathy, jež je licencován GNU LGPL). ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Kováčik, Dušan
  Tato práce se zabývá způsobem sdílení části obrazovky mezi více uživateli. Je v~ní popsaný návrh takové aplikace, která, kromě samotného sdílení, nabízí možnost upravovat tyto snímky jeste před jejich odesláním. Samozřejmostí ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Bieliňski, Tomasz
  Tahle práce se zabývá rozborem existujúcich řešení, návrhem a implementací aplikace, která bude schopna v libovolném čase přenést obraz na obrazovku druhého počítače. Je rozdělena na dvě části a to serverovou a klientskou. ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Radimák, Samuel
  Tato bakalářská práce je věnovaná popisu metod sdílení plochy a možnostem, které tato řešení poskytují. V práci jsou vysvětleny pojmy spojené se sdílením plochy. Dále jsou tu popsána jednotlivá existující řešení. Uvedené ...
 • Simulace davu metodou BOIDS 

  Burda, Radek
  Práce popisuje metodu simulace shlukování C.Reynoldse -- BOIDS -- a použije ji jako základní model pro simulaci davu. Popisuje metody vyhýbání se překážkám a jak rozsuzovat síly (pravidla shlukování, vyhýbání se překážkám ...
 • Simulace pohybu robota 

  Langer, Lukáš
  Simulace robota je v současné době nezbytná část v robotickém vývoji a výběr simulátoru hraje důležitou roli. Cílem práce bylo zdůraznit proč je simulace důležitá a zobrazit její výhody a nevýhody. Další cíl bylo zmapovat ...