Now showing items 21-40 of 354

 • Generování uživatelského rozhraní pro Workflow systém 

  Šímová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým generováním uživatelského rozhraní z definovaných metadat, zejména generováním uživatelských formulářů. Dále řeší úpravy metadat a čtení a ukládání uživatelských dat ve formulářích. ...
 • Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu 

  Melichar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je ...
 • Uživatelské rozhraní školního informačního systému 

  Bureš, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní školního informačního systému. Systém je určen především pro učitele a základní agendu. Cílem systému je ulehčit běžnou práci učitelů v hodině, protože dostupné ...
 • Predikce budoucí lokace pohybujícího se objektu 

  Kebísek, Ján
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro predikci budoucí lokace pohybujícího se objektu. Popisuje metodu predikce založenou na algoritmu WhereNext. Tento algoritmus získá z databáze trajektorií objektů ...
 • Elektronické obchodování s cennými papíry 

  Mikulenčák, Roman
  Práce se zabývá automatickým obchodním systémem s rozpoznáváním svíčkových formací pomocí lineární klasifikace s adaptivním trénováním vah. Vysvětluje základy obchodování, technickou analýzu a odborné termíny. Obsahuje ...
 • Plánování optimální trajektorie letadla 

  Janků, Petr
  Tato práce se zabývá hledáním optimální trajektorie letadla, jak ve spojitém, tak v diskretizovaném prostředí. Teoretická část je věnována základním pojmům z problematiky plánování pohybu a popisu vybraných metod plánování ...
 • Služba pro streamování hudby 

  Škultéty, Erik
  Tato práce se zabývá problematikou streamované hudby a následně pak implementací vzorové aplikace pro mobilní zařízení běžící na platformě MeeGo. Tato aplikace se v základu opírá o služby protokolu RTP, který je dostupný ...
 • Distribuovaný systém pro řízení a vizualizaci průmyslového procesu 

  Klvaňa, Martin
  Práce popisuje vývoj systému vizualizace a řízení výrobního procesu pro firmu vyrábějící křemíkové desky. Hlavním přínosem systému je zvýšení ergonomie práce operátorů výrobní linky pomocí navrženého uživatelského rozhraní. ...
 • Vyšetřování frekvenčních a fázových charakteristik s využitím diferenciálního počtu 

  Turoňová, Lenka
  Tato bakalářská práce se věnuje vyšetřování amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky lineárních elektrických obvodů. Porovnává klasické metody vyšetřování pomocí symbolicko-komplexního výpočtu s metodou vyšetřování ...
 • Nástroj pro klasifikaci síťových toků podle obsahu 

  Schoffer, Pavel
  Práce se zabývá tvorbou experimentální aplikace pro hloubkovou analýzu obsahu paketu (Deep Pacekt Inspection) založené na nástroji Microsoft Network Monitor. Tento nástroj umožňuje dekódování síťových protokolů dle jejich ...
 • Matematika pro ZŠ 

  Žaba, Jakub
  Hlavním cílem této práce je uplatnit gamifikační prvky ve webové aplikaci, která umožňuje procvičování matemických příkladů pro základní školy. Aplikace je vytvořena jazykem PHP a SQL, a Nette Frameworkem. K procvičování ...
 • Rozšiřující modul pro MS Office 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou přidání rozšiřujícího modulu do textového procesoru MS Word, tabulkového kalkulátoru MS Excel a nástroje pro tvorbu prezentací MS PowerPoint z kancelářské sady programů MS Office. Modul ...
 • Zobrazení stínů skrze průsvitné materiály 

  Mátl, Roman
  Tato práce se zabývá výpočtem stínů skrze průsvitné materiály pomocí metody zvané Barevné stochastické stínové mapy a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL. Na začátku této práce je představena metoda Stínových ...
 • Návrh digitálních filtrů na GPU 

  Vaverka, Filip
  Tato práce ukazuje jeden z přístupů k návrhu digitálních filtrů s nekonečnou impulzní odezvou a volitelným řádem. Prezentované řešení je založeno na evolučním genetickém algoritmu a umožňuje tedy přímý návrh filtru dle ...
 • Generátor IPv6 tabulek 

  Lorenc, Marián
  Zvyšující se počet IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách routerů vyžaduje vytvoření efektivních vyhledávacích algoritmů přizpůsobených délkám IPv6 prefixů. K tomu, aby mohly být tyto algoritmy vyvíjeny a testovány, je třeba ...
 • Sledování škodlivin v ovzduší pomocí bezdrátové senzorové sítě 

  Válek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu přístroje a implementací firmwaru pro tento přístroj. Jeho úkolem je bezdrátově sledovat koncentraci škodlivin v ovzduší jako je oxid uhelnatý a propan-butan. Podnětem ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Vicián, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce a dekódování digitalizovaných dokumentů v Braillově písmu do latinky. Popisuje funkci skenerů a jejich použití pro digitalizování Braillova písma. Analyzuje různé metody ...
 • Interpreter bytového kódu Java 

  Husák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat interpreter bytového kódu Java na platformě FITkit. V práci je nejprve rozebrána problematika jazyka Java, zejména vlastnosti přenositelného bytekódu a virtuálního stroje ...
 • Aplikace pro řešení firemních procesů v systému Android 

  Kalai, Marcel
  Táto bakalářská práce poskytuje sondu do problematiky vývoje mobilních ERP aplikací. Ilustruje vývoj frameworku, který ulehčí vytváření klientské mobilní aplikace k ERP systému a demonstrační aplikace. Seznámime se s ...
 • Použití OpenGL z jazyka Java 

  Židek, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou použitelnosti jazyka Java v aplikacích využívajících grafickou knihovnu OpenGL. Poskytuje základní informace o samotné knihovně OpenGL a o nejběžněji používaných způsobech jejího propojení ...