Now showing items 21-40 of 354

 • Rozpoznávání řeči pro vybrané jazyky 

  Schmitt, Jan
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním spojité řeči pro trojici jazyků bulharštinu, chorvatštinu a švédštinu. Zpráva popisuje základy zpracování a rozpoznávání řeči, tvorbu akustických modelů pomocí skrytých Markovových modelů ...
 • Webová služba pro analýzu výsledků měření polovodičových součástek 

  Střálka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém pro zvýšení výstupní kvality distribuovaných čipů pomocí vyřazování potenciálně vadných čipů. Projekt je zpracován pro firmu ON Semiconductor, ...
 • Pokročilé instalace v síti 

  Rozkoš, Martin
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení s dostupnými řešeními pro zavádění operačních systémů ze sítě a jejich srovnání. Implementační část práce se zabývá instalací a konfigurací zvolených řešení, tvorbou obrazů ...
 • Mobilní aplikace pro podporu cestování 

  Kubiš, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro cestovatele. Aplikace je postavena na mobilní platformě Android, využívá GPS modul zařízení a pro většinu funkcí vyžaduje připojení k Internetu. Uživatel ...
 • Využití technik softcomputingu k analýze a predikci chování uživatele 

  Šimon, Jakub
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti analýzy a predikce chování zaměstnanců. K tomuto účelu využívá neuronových sítí, konkrétně pak dvou typů - vícevrstvé dopředné neuronové sítě s algoritmem Backpropagation a Kohonenovy ...
 • Atmosférické jevy 

  Radouš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace atmosférických jevů pomocí prostředků knihovny OpenGL. Práce obsahuje teoretické podklady pro déšť, sněžení, mlhu, blesky, vítr, tornádo a duhu, které jsou dále ...
 • Realistická vizualizace alkoholických nápojů 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý program, který má sloužit k vizualizaci alkoholických nápojů. Použita byla globální zobrazovací metoda sledování paprsků (raytracing), která slouží k vizualizaci 3D scény ve fotorealistické ...
 • Robotické vozítko řízené s využitím platformy Arduino 

  Čechmánek, Martin
  Cílem této práce je představit možnosti bezdrátového řízení robotů s využitím platformy Arduino a popsat vlastnosti, možnosti a využití této platformy. V práci je implementován obousměrný bezdrátový přenos mezi moduly ...
 • Generická obfuskace na úrovni bajtkódu 

  Kollát, Samuel
  V této práci je popsána definice obfuskace a metody její realizace. Následuje popis projektu LLVM a možnosti jeho využití při vytváření obfuskace na úrovni bajtkódu se zaměřením na generickost vzhledem k cílové architektuře. ...
 • Platforma pro realizaci deskových her na počítači 

  Křenek, Aleš
  Práce si klade za cíl vytvořit interpret a uložení herních prvků. Jejím primárním cílem je vytvořit platformu pro tvorbu deskových her, která bude použitelná i člověkem, který nemá znalosti z oboru programování. Sekundárními ...
 • Rozhraní IS FIT pro Android 

  Kabát, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá podstatnými aspekty vývoje aplikace zpřístupňující rozhraní IS FIT na mobilní telefony. Aplikace se dělí na dvě základní části, a to serverovou část získávající data z IS FIT a část klientskou, ...
 • Analýza nástrojů pro zjišťování podobnosti terciárních struktur proteinů 

  Trlica, Jiří
  Porovnání trojrozměrných struktur proteinů má zásadní význam pro molekulární biologii. Jedním z nejvýznamnějších je možnost odvodit funkci neznámého proteinu od strukturně podobného proteinu, jehož funkce je již známá. ...
 • Stereopanoramata interiérů FIT 

  Štechr, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá kombinací stereoskopických a panoramatických fotografií. Popisuje možnosti tvorby panoramat se zaměřením na skládání ze sady snímků. Dále jsou zde rozebírány principy vnímání hloubky a ...
 • Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této práce je pomocí sadou skriptů zdokonalit převod různých typů dokumentů do čistě textové podoby. Převodem různých nástrojů dochází ke vzniku šumu a ne zcela korektním převodem znaků. Tyto skripty extrahovaný ...
 • Zrychlení vykonávání softwaru pomocí automatických instrukčních rozšíření 

  Melo, Stanislav
  Jednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se procesor přizpůsobit potřebám aplikace, kterou bude vykonávat. Jedním ze způsobů přizpůsobení se je hledání ...
 • Disassembler mezikódu jazyka Java 

  Macháček, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem struktury mezikódu jazyka Java a disassemblováním instrukcí mezikódu jazyka Java. Součástí této práce je knihovna pro disassemblování souborů tříd jazyka Java. Knihovna umožňuje zobrazit veškeré ...
 • Simulátor střelnice s využitím zpracování obrazu 

  Csóka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací simulátoru střelnice s využitím zpracování obrazu. Střelnice je postavena na principu vysvěcování laseru umístěného ve zbrani na zobrazovací plochu terče (dataprojektor ...
 • Aplikace pro rozpoznání dopravních značek pro Windows Phone 7 

  Dvořák, Marek
  Cílem této práce je vytvoření aplikace detekující a rozpoznávající dopravní značky pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Phone 7. Teoretická část se zabývá vlastnostmi a historií systému Windows Phone 7, popisuje ...
 • Automatické označování obrázků 

  Lukáč, Michal
  Práca sa zaoberá automatickým označovaním obrázkov do sémantických kategórií. Je popísaná teória z klasi kácie a detekcie lokálnych príznakov. Sú vysvetlené základné algoritmy strojového učenia pri označovaní obrázkov a ...
 • Lékařský software pro vyúčtování dokladů 

  Pohl, Ondřej
  Cílem práce je rozšíření lékařského softwaru OpenDositech. Rozšířením je implementace rozhraní pro elektronickou komunikaci s webovými portály zdravotních pojišťoven do programu OpenDositech. Nejprve je popsán dostupný ...