Now showing items 1-1 of 1

  • Uživatelské rozhraní pro zaznamenávání činností 

    Amruz, Radek
    Práce obsahuje popis tvorby aplikace a grafického uživatelského rozhraní určené k~zaznamenávání aktivit. První kapitola pojednává o~spravování času a k~tomu určeným technikám. Kapitola také uvede existující aplikace, které ...