Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí jazyk pro OpenFlow sítě 

    Antolík, Dávid
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout vysoko-úrovňový jazyk OpenFlow-Network Control Language pro popis síťové topologie a chování počítačových sítí. Překladač jazyka a jeho interpretr byl implementován pomocí Trema ...