Now showing items 1-1 of 1

  • Statistický strojový překlad mezi češtinou a slovenštinou 

    Astaloš, Lukáš
    Cílem téhle práce je navrhnout, implementovat a vyhodnotit úspěšnost vytvořeného systému pro překlad českých textů do slovenštiny. Popisuje teoretické základy statistického strojového překladu a pak samotnou fázi návrhu a ...