Now showing items 1-1 of 1

  • 3D kreslicí aplikace pomoci Kinectu 

    Bačik, Radoslav
    Práca informuje o procese vytvárania 3d kresliacej aplikácie s pomocou Kinectu. Nachádzajú sa tu príklady iných 3d modelovacích editorov, popisy rozhraní pre prácu s Kinectom a popis použitých technológií, pri programovaní. ...