Now showing items 1-1 of 1

  • Editor jazyka VHDL 

    Balaš, Filip
    Tato práce popisuje návrh a vývoj editoru pro jazyk VHDL, který umožňuje práci s grafickou reprezentaci obvodu, pomocí které je možno provádět změny propojení komponent a jejich hierarchii. Tyto změny se následně promítnout ...