Now showing items 1-8 of 8

 • Developer Support Tools for tevent Library 

  Koňař, David
  Práce se zabývá vytvořením návodu pro knihovnou tevent. Přiblížena je samotná koncepce knihovny a její možnosti spolu s ukázkami kódu, jak s knihovnou vhodně pracovat. Dále se práce zabývá rozšířením pro debuggery, jež ...
 • Komponenta JSF pro vykreslování grafů s podporou AJAX 

  Macko, Lukáš
  Cílem této práce bylo vytvořit komponentu pro framework Java Server Faces vykreslující grafy. Komponenta představuje abstrakci nad javascriptovou knihovnou. Umožňuje vykreslovat čarové, sloupcové a koláčové grafy. Rovněž ...
 • Metody měření úspěšnosti dolování dat 

  Trunkát, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na měření úspěšnosti dolování dat v oblasti shlukovaní. Seznamuje se základními pojmy, vlastnostmi dolování dat a hlavně se shlukovou analýzou dat. V rámci práce byl vytvořen program, který ...
 • Předzpracování a transformace textových kolekcí dat 

  Maruna, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z textů, především se zaměřením na předzpracování a transformaci. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o vývoji a metodach procesů získávání ...
 • Software pro obsluhu datových schránek 

  Janečka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem aktuálního stavu elektronizace státní správy. Popisuje jednotlivé oblasti a jejich problémy. Dále se zaměřuje na informační technologie užívané v rámci eGovernmentu a popisuje jejich ...
 • Správa spisů advokátní kanceláře s napojením na veřejné databáze 

  Trefilík, Jakub
  Práce se zabývá elektronickým vedením spisů advokátních kanceláří v České republice. Analyzuje současný stav a softwarové prostředky, které jsou českým advokátům k dispozici. Analyzuje přístup Ministerstva spravedlnosti ...
 • Systém registrační pokladny s podporou dotykových zařízení 

  Skopal, Marek
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém registrační pokladny s použitím pro restaurační zařízení s optimalizací pro různá dotyková zařízení. Zadavatelem práce je společnost Draci Brno a vytvořený systém ...
 • Vyhledávání informací v textových datech 

  Tkadlčík, Luboš
  Tato práce se zabývá problematikou dolování textových dat a vyhledávání informací. Práce popisuje nejčastější metody reprezentace textových dokumentů a strategie vyhledávání. Cílem práce je navržení a implementace aplikace, ...