Now showing items 1-1 of 1

  • Skriptovací jazyky na platformě Java 

    Genserek, Michal
    Práce se zabývá skriptovacími jazyky odpovídajícími normě JSR223 na platformě Java, součástí práce je i popis aplikačního rozhraní vyžadovaného touto normou. Dále je v práci zahrnuto zhodnocení problémů vyplývajících z ...