Now showing items 1-1 of 1

  • Procedurální generování města 

    Hájíček, Lukáš
    Tato práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jsou v~ní definovány jednotlivé etapy vývoje města a existující metody sloužící k~jejich provedení. Dále jsou popsány postupy vycházející z~uvedených a použité při ...