Now showing items 1-1 of 1

  • Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz 

    Dokoupil, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti běhu OpenVPN v clusteru a takové řešení implementovat. Nejprve se zabývá analýzou stávajících technologií, možnostmi přístupu k této problematice. Následně je pak rozvedeno ...