Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana datové sítě s využitím dat NetFlow 

    Hanousek, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá technologií NetFlow, která umožňuje podrobné monitorování počítačových sítí. V teoretické části jsou představeny nejznámější bezpečnostní hrozby pro datovou síť. Pro vybrané z nich jsou ...