Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace algoritmů pro vyhledávání triplexů v DNA 

    Hon, Jiří
    Současné studie naznačují, že triplexy hrají důležitou roli v mechanismech regulace transkripce, rekombinace DNA a mutageneze a mají proto velký význam pro biologii, biotechnologii a medicínu. Tato bakalářská práce ...