Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

    Horák, Jan
    Tato práce se zabývá rekonstrukcí povrchu z mračna bodů. Popisuje návrh, implementaci a testování metody založené na detekci rovin a Delaunayho triangulaci. Aplikace umožňuje zrekonstruovat povrch ve formě trojúhelníkové sítě.